Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Koolwaterstoffen

Over

Bedrijven die omgaan met fossiele brandstofproducten, waaronder oliën, pesticiden en kunststoffen, hebben betrouwbare behandelingen nodig voor koolwaterstoffen in luchtemissies. Desotec heeft de oplossing: duurzame mobiele filtratiediensten waarmee uw bedrijf uw bedrijf kan beschermen en uw groene doelstellingen kan halen.

Koolwaterstoffen: BTEX, VOS, alkenen, aromaten en meer

Een effectieve behandeling van koolwaterstoffen is essentieel. Ze zijn de hoofdbestanddelen van fossiele brandstoffen en hun uitstoot draagt bij aan de vorming van ozon, een broeikasgas. Veel koolwaterstoffen zijn giftig en sommige ervan, zoals benzeen, zijn kankerverwekkend en vormen een risico voor de gezondheid van werknemers en bezoekers op de bouwplaats. Geurhinder is een ander probleem: olie-, kolen- en gasproducten verspreiden sterke geuren in de lucht, wat aanleiding geeft tot klachten van omwonenden.

Desotec staat klaar om te helpen. Wij leveren duurzame mobiele filtratiediensten aan bedrijven die te maken hebben met koolwaterstoffen. De meest voorkomende koolwaterstoffen zijn vluchtige organische stoffen (VOS), benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX), polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) en alkenen. Al deze componenten worden met succes verwijderd door Desotec actieve koolfiltratie.

Industriële geurbestrijding

Robuuste geurbestrijding is essentieel voor het onderhouden van goede relaties met de gemeenschap en een positieve bedrijfsreputatie. Met de duurzame mobiele filtratiediensten van Desotec voldoet u eenvoudig aan de grenswaarden voor geuremissies.

Veel sectoren worden geconfronteerd met de uitdaging van geurige koolwaterstofemissies, waaronder de productie of verwerking van asfalt en bitumen, kunststoffen en polymeren en pesticiden. Productiehallen en ontluchtingen van opslagtanks zijn andere emissiebronnen.

Desotec helpt u bij het beoordelen van uw geurhindervraagstuk en installeert vervolgens de beste opstelling voor uw unieke situatie. We hebben filtermodellen die geschikt zijn voor verschillende debieten en concentraties. Ze verwerken discontinue stromen, zoals die worden gegenereerd door het laden en lossen van vrachtwagens, zodat u tijdens uw werkzaamheden aan de goede kant van uw buren blijft.

Bodemsanering

Hoewel veel producten die koolwaterstoffen bevatten nu verboden of streng gecontroleerd zijn, zoals koolteercreosoot, blijft hun erfenis op voormalige industriële locaties. Desotec levert duurzame actieve koolfilters aan saneringsbedrijven die op dergelijke sites werken aan nieuwbouwprojecten.

Onze filters worden geplaatst bij graaftenten, waar ze emissies behandelen die het gevolg zijn van het graven of thermische behandeling van grond. Dergelijke opstellingen worden gekenmerkt door grote debieten en zeer lage concentraties, waarvoor onze filters zeer kosteneffectief zijn. Omdat onze filters klein, mobiel en op huurbasis worden geleverd, zijn ze ideaal voor drukke en tijdelijke bouwprojecten.


We gebruiken allemaal elke dag fossiele brandstofproducten, maar de productie ervan stoot koolwaterstoffen uit die geur-, gezondheids- en milieuproblemen opleveren. De duurzame mobiele filtratieoplossingen van Desotec zorgen ervoor dat de lucht die we inademen schoon en gezond blijft.

Helpt u te voldoen

Desotec heeft de knowhow en technologie om uw bedrijf te ondersteunen bij het nakomen van zijn wettelijke verplichtingen, waaronder de Europese wetgeving zoals de IPPC-richtlijn industriële emissies. Wetten worden wereldwijd steeds strenger, dus het is belangrijk om technologie te gebruiken om uw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Op nationaal niveau beschermt de arbeidsgezondheidswetgeving de werknemers op uw locatie. Milieuautoriteiten bepalen ook de voorwaarden van uw bedrijfsvergunning, die waarschijnlijk koolwaterstofdrempels zal bevatten om geurhinder te voorkomen en het milieu te beschermen.

Door samen te werken met Desotec, bereikt u uw groene doelen en zorgt u tegelijkertijd voor een vlotte werking. In urgente situaties plaatsen we snel filters zodat ze direct aan de slag kunnen.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Bij Desotec willen we het voor uw bedrijf eenvoudig maken om uw productiedoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarom bieden we een full-service oplossing, die alle aspecten van actiefkoolfiltratie dekt, van de eerste tests tot afvalverwerking.

Onze plug-and-play filters zijn modulair, dus ze kunnen worden geoptimaliseerd als uw zuiveringsbehoeften veranderen. Het vervangen van filters gaat snel en eenvoudig en vereist geen productiestilstand.

We vervoeren filtratieafval in gesloten units weg van de locaties van klanten. Alle moleculen worden volledig vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor u een circulaire oplossing krijgt die uw bedrijfswinst en duurzaamheid verhoogt.

DESOTEC heeft ons ondersteund bij de engineering en levering van onze procesluchtzuivering, waarmee we geuren kunnen opvangen en uitstoot naar onze buren kunnen vermijden.

Onze filtratieoplossingen

Flexibele, mobiele en modulaire oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 support. Met Desotec aan uw zijde is het gemakkelijk om groen te worden.

Onze filtratieoplossingen