Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Koolwaterstoffen

Over

Bedrijven die fossiele brandstofproducten verwerken, zoals oliën, pesticiden en kunststoffen, hebben betrouwbare behandelingen nodig voor koolwaterstoffen in luchtemissies. Desotec heeft de oplossing: duurzame mobiele filtratieservices waarmee je bedrijf jouw activiteiten kan beschermen en je groene doelstellingen kan halen.

Koolwaterstoffen: BTEX, VOS, alkenen, aromaten en meer

Een effectieve behandeling van koolwaterstoffen is essentieel. Ze zijn de belangrijkste bestanddelen van fossiele brandstoffen en hun uitstoot draagt bij aan de vorming van ozon, een broeikasgas. Veel koolwaterstoffen zijn giftig en sommige, zoals benzeen, zijn kankerverwekkend en vormen een risico voor de gezondheid van de medewerkers en bezoekers van je locatie. Geurhinder is een ander probleem: olie-, kolen- en gasproducten verspreiden sterke geuren in de lucht, wat leidt tot klachten van omwonenden.

Desotec staat klaar om te helpen. Wij leveren duurzame mobiele filtratieservices aan bedrijven die te maken hebben met koolwaterstoffen. De meest voorkomende koolwaterstoffen zijn vluchtige organische stoffen (VOS), benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX), polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) en alkenen. Al deze componenten worden met succes verwijderd door Desotec actieve koolfiltratie.

Industriële geurbestrijding

Robuuste geurbestrijding is essentieel voor het onderhouden van goede relaties met de gemeenschap en een positieve bedrijfsreputatie. Met de duurzame mobiele filtratieservices van Desotec is het eenvoudig om te voldoen aan de grenswaarden voor geuremissies.

Veel sectoren worden geconfronteerd met de uitdaging van de uitstoot van geurige koolwaterstoffen, waaronder de productie of verwerking van asfalt en bitumen, kunststoffen en polymeren, en pesticiden. Productiehallen en ventilatieopeningen van opslagtanks zijn andere emissiebronnen.

Desotec helpt je bij het beoordelen van jouw geurhinderprobleem en installeert vervolgens de beste opstelling voor jouw unieke situatie. We hebben filtermodellen die geschikt zijn voor verschillende stroomsnelheden en concentraties. Ze verwerken discontinue stromen, zoals de stromen die ontstaan bij het laden en lossen van vrachtwagens, zodat je altijd op goede voet blijft staan met je buren.

Bodemsanering

Hoewel veel producten die koolwaterstoffen bevatten nu verboden zijn of onder strenge controle staan, zoals creosoot uit koolteer, blijft hun erfenis op voormalige industriële locaties bestaan. Desotec levert duurzame actieve koolfilters aan saneringsbedrijven die werken aan nieuwbouwprojecten op dergelijke sites.

Onze filters worden geplaatst bij afgravingstenten, waar ze emissies behandelen die ontstaan bij het afgraven of thermisch behandelen van grond. Dergelijke opstellingen worden gekenmerkt door grote doorstroomsnelheden en zeer lage concentraties, waarvoor onze filters zeer kosteneffectief zijn. Omdat onze filters klein en mobiel zijn en op huurbasis worden geleverd, zijn ze ideaal voor drukke en tijdelijke bouwprojecten.


We gebruiken allemaal dagelijks fossiele brandstoffen, maar bij de productie ervan worden koolwaterstoffen uitgestoten die geur-, gezondheids- en milieuproblemen veroorzaken. De duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec zorgen ervoor dat de lucht die we inademen schoon en gezond blijft.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

Desotec beschikt over de knowhow en technologie om jouw bedrijf te ondersteunen bij het voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, waaronder Europese wetgeving zoals de IPPC-richtlijn voor industriële emissies. De wetgeving wordt wereldwijd steeds strenger, dus het is belangrijk om technologie te implementeren om je bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

Op nationaal niveau beschermt de wetgeving op het gebied van gezondheid op het werk de werknemers op je locatie. Milieuautoriteiten bepalen ook de voorwaarden van de exploitatievergunning van je locatie, waarin waarschijnlijk koolwaterstofdrempels zijn opgenomen om geuroverlast te voorkomen en het milieu te beschermen.

Door met Desotec samen te werken, haal je jouw groene doelstellingen en zorg je tegelijkertijd voor probleemloze bedrijfsactiviteiten. In dringende situaties installeren we filters snel zodat ze onmiddellijk kunnen beginnen werken.

Hoe wij jou helpen

Desotec duurzame mobiele filtratie-oplossingen

Bij Desotec willen we het voor jouw bedrijf eenvoudig maken om je productiedoelen en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarom bieden we een totaaloplossing die alle aspecten van actieve koolfiltratie omvat, van de eerste tests tot de afvalverwerking.

Onze plug-and-play filters zijn modulair, zodat ze kunnen worden geoptimaliseerd als je zuiveringsbehoeften veranderen. Het verwisselen van filters gaat snel en eenvoudig en vereist geen productiestilstand.

We transporteren filtratieafval in gesloten eenheden weg van de locatie van de klant. Alle moleculen worden volledig vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die de winst en duurzaamheid van je bedrijf verhoogt.

DESOTEC heeft ons ondersteund bij de engineering en levering van onze procesluchtzuivering, waardoor we geuren kunnen afvangen en emissie naar onze buren kunnen voorkomen.

Onze filtratie-oplossingen

Flexibele, mobiele en modulaire oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met Desotec aan je zijde is het eenvoudig om groen te gaan.

Onze filtratie-oplossingen