Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Koolwaterstoffen

Over

Olie, creosoot, kunststoffen, pesticiden. Deze bevatten allemaal koolwaterstoffen, wat bedrijven voor grote uitdagingen stelt op het gebied van afvalwaterzuivering of bodemsanering. Desotec heeft het antwoord: duurzame mobiele filtratieoplossingen waarmee uw bedrijf zaken kan doen terwijl de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd voor toekomstige generaties.

Waarom is het verwijderen van koolwaterstoffen belangrijk?

We weten tegenwoordig allemaal dat fossiele brandstoffen, waarvan koolwaterstoffen het hoofdbestanddeel zijn, risico's voor het milieu en de gezondheid opleveren. Sommige koolwaterstoffen zijn kankerverwekkend, terwijl andere zich ophopen in de natuur, waar ze het leven in het water kunnen schaden en in de menselijke voedselketen terecht kunnen komen.

Desotec heeft de antwoorden en biedt bedrijven filters die effectief zijn in het verwijderen van koolwaterstoffen uit industrieel afvalwater, bodem en grondwater. Onze filters zijn op meerdere locaties geplaatst en behandelen verschillende verbindingen, waaronder polyaromatische koolwaterstoffen (PAK), gehalogeneerde koolwaterstoffen die chloor, fluor of broom bevatten, benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) en petroleumkoolwaterstoffen.

Het verwijderen van koolwaterstofverontreiniging uit industrieel afvalwater

Koolwaterstoffen zijn te vinden in talloze alledaagse producten. Bedrijven in uiteenlopende sectoren zoeken dus oplossingen voor afvalwaterzuivering waarop ze kunnen vertrouwen.

Koolwaterstoffen kunnen vrijkomen in afvalwater bij de productie of het gebruik van verschillende producten zoals herbiciden en pesticiden, bitumen, voedingsmiddelen, cosmetica, kunststoffen, ontvettings- en reinigingsvloeistoffen en kleding. Al deze kunnen met succes worden gezuiverd met de duurzame mobiele filters van Desotec, voordat het afvalwater wordt geloosd op afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) of het milieu.

Neerslagafvoer is een andere uitdaging die Desotec-filters kunnen aanpakken. Op schroothopen en stortplaatsen kan regenwater sporen bevatten van koelvloeistoffen die worden gebruikt in koelkasten of olieproducten. Door het percolatiewater op te pompen en door een Desotec-filter te leiden, houden afvalverwerkers hun omgeving schoon.

Het verwijderen van koolwaterstofverontreiniging in grondwater

Hoewel de wetgeving de afgelopen decennia is aangescherpt en bepaalde koolwaterstofproducten zijn verboden, blijft hun erfenis bestaan. Desotec werkt samen met saneringsbedrijven om koolwaterstoffen te verwijderen die zijn aangetroffen in het sediment van meren en het grondwater als gevolg van industriële activiteiten in het verleden.

Zo is het gebruik van koolteercreosoot, dat grotendeels uit polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) bestaat, al jaren aan strenge beperkingen onderworpen. Het is een zeer hardnekkige, bioaccumulerende en toxische (vPvB) component en wordt ook verondersteld kankerverwekkend te zijn.

Waar tijdens een bouwproject onverhoopt creosoot of andere koolwaterstofproducten worden aangetroffen, installeert Desotec snel mobiele waterzuiveringsfilters om ervoor te zorgen dat het werk met minimale vertraging kan worden voortgezet. Onze filters worden geleverd op huurbasis, waardoor ze zeer geschikt zijn voor tijdelijk gebruik.

Het is essentieel voor de gezondheid van mens en planeet dat onze waterwegen en grondwater vrij blijven van koolwaterstofverontreiniging. Met de full-service filtratieoplossingen van Desotec kan uw bedrijf zijn steentje bijdragen om het effect van koolwaterstoffen op ons milieu en onze gezondheid te beperken.

Helpt u te voldoen

Desotec heeft de expertise en technologie om uw bedrijf te ondersteunen bij het voldoen aan de voorwaarden van vergunningen en regelgeving, uw bedrijf te beschermen en u te helpen uw groene doelen te bereiken.

Veel koolwaterstoffen worden nu zwaar gecontroleerd door wetgeving. Toegestane limieten zijn zeer laag, vooral voor koolwaterstoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze kankerverwekkend zijn.

In de bouwsector schrijven bepaalde landen, zoals Frankrijk, voor dat bedrijven een bodemsanering moeten uitvoeren als ze koolwaterstofverontreinigingen aantreffen. Met de mobiele plug-and-play filters van Desotec kunnen complexe projecten ongestoord doorgaan.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Desotec is uw one-stop-shop voor al uw behoeften op het gebied van afvalwaterfiltratie. We bieden full-service oplossingen die alles dekken, van analyse van filtratiebehoeften tot opstellingsontwerp tot afvalverwerking.

Onze mobiele duurzame filters kunnen een scala aan koolwaterstoffen, concentraties, stroomsnelheden en andere procesparameters aan. Ze kunnen worden gebruikt als op zichzelf staande behandelingen of in combinatie met andere technologieën als voorbehandeling of polijststap.

Wij transporteren filtratieafval in gesloten units weg van uw locatie. Alle moleculen worden vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die zowel kostenefficiënt als groen is.

Desotec-filters zijn zeer effectief geweest in het zuiveren van ons afvalwater. Dankzij deze eenvoudige maar effectieve opzet voldoen we nu aan de milieunormen.

Onze filtratieoplossingen

Onze mobiele en modulaire zuiveringsdienst maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat u zich kunt concentreren op de productie.

Onze filtratieoplossingen