Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Koolwaterstoffen

Over

Olie, creosoot, plastic, pesticiden. Al deze stoffen bevatten koolwaterstoffen, wat bedrijven voor grote uitdagingen stelt op het gebied van afvalwaterzuivering of bodemsanering. Desotec heeft het antwoord: duurzame mobiele filtratie-oplossingen die jouw bedrijf in staat stellen zaken te doen en tegelijkertijd de volksgezondheid en het milieu te beschermen voor toekomstige generaties.

Waarom is het verwijderen van koolwaterstoffen belangrijk?

We zijn ons er tegenwoordig allemaal van bewust dat fossiele brandstoffen, waarvan koolwaterstoffen het hoofdbestanddeel vormen, risico's voor het milieu en de gezondheid met zich meebrengen. Sommige koolwaterstoffen zijn kankerverwekkend, terwijl andere zich ophopen in de natuur, waar ze schadelijk kunnen zijn voor het waterleven en in de menselijke voedselketen terecht kunnen komen.

Desotec heeft de antwoorden en levert bedrijven filters die koolwaterstoffen effectief verwijderen uit industrieel afvalwater, grond en grondwater. Onze filters worden op meerdere locaties gebruikt en behandelen verschillende verbindingen, waaronder polyaromatische koolwaterstoffen (PAK), gehalogeneerde koolwaterstoffen die chloor, fluor of broom bevatten, benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) en petroleumkoolwaterstoffen.

Koolwaterstoffen verwijderen uit industrieel afvalwater

Koolwaterstoffen zitten in talloze alledaagse producten. Bedrijven in verschillende sectoren zijn dus op zoek naar oplossingen voor afvalwaterzuivering waarop ze kunnen vertrouwen.

Koolwaterstoffen kunnen vrijkomen in afvalwater bij de productie of het gebruik van verschillende producten zoals herbiciden en pesticiden, bitumen, voedingsmiddelen, cosmetica, kunststoffen, ontvettings- en reinigingsvloeistoffen en kleding. Ze kunnen allemaal met succes worden behandeld met duurzame mobiele filters van Desotec, voordat het afvalwater wordt geloosd in afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) of in het milieu.

Het afvloeien van regenwater is een ander probleem dat Desotec-filters kunnen oplossen. Op schrootplaatsen en stortplaatsen kan regenwater sporen bevatten van koelvloeistoffen die worden gebruikt in koelkasten of olieproducten. Door het percolaatwater op te pompen en door een Desotec-filter te leiden, kunnen afvalverwerkingsbedrijven hun omgeving schoon houden.

Koolwaterstofverontreiniging verwijderen in grondwater

Hoewel de wetgeving de afgelopen decennia is aangescherpt en bepaalde koolwaterstofproducten zijn verboden, blijft hun erfenis bestaan. Desotec werkt samen met saneringsbedrijven om koolwaterstoffen te verwijderen die als gevolg van de industriële activiteit in het verleden in het sediment en grondwater van het meer zijn aangetroffen.

Zo is het gebruik van creosoot uit koolteer, dat grotendeels bestaat uit polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's), jarenlang sterk beperkt. Het is een zeer persistente, bioaccumulatieve en toxische (vPvB) component en er wordt ook aangenomen dat het kankerverwekkend is.

Wanneer tijdens een bouwproject onverwacht creosoot of andere koolwaterstofproducten worden aangetroffen, installeert Desotec snel mobiele waterbehandelingsfilters zodat de werkzaamheden met minimale vertraging kunnen worden voortgezet. Onze filters worden geleverd op huurbasis, waardoor ze zeer geschikt zijn voor tijdelijk gebruik.

Het is essentieel voor de gezondheid van mens en planeet dat onze waterwegen en grondwater vrij blijven van vervuiling door koolwaterstoffen. Met Desotecs full-service filtratie-oplossingen kan jouw bedrijf zijn steentje bijdragen om het effect van koolwaterstoffen op ons milieu en onze gezondheid te beperken.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

Desotec beschikt over de expertise en technologie om jouw bedrijf te ondersteunen bij het voldoen aan de voorwaarden van vergunningen en voorschriften, het beschermen van jouw bedrijf en het bereiken van jouw groene doelstellingen.

Veel koolwaterstoffen worden nu sterk gereguleerd door wetgeving. De toegestane grenswaarden zijn erg laag, vooral voor koolwaterstoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze kankerverwekkend zijn.

In de bouwsector bepalen bepaalde landen, zoals Frankrijk, dat bedrijven bodemsanering moeten uitvoeren als ze koolwaterstofverontreiniging aantreffen. Dankzij de mobiele plug-and-play filters van Desotec kunnen complexe projecten ononderbroken doorgaan.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Desotec is jouw 'one-stop-shop' voor al je behoeften op het gebied van afvalwaterfiltratie. We bieden full-service oplossingen die alles omvatten, van analyse van de filtratiebehoeften tot het ontwerp van de opstelling en afvalverwerking.

Onze mobiele duurzame filters kunnen een reeks koolwaterstoffen, concentraties, stroomsnelheden en andere procesparameters aan. Ze kunnen worden gebruikt als op zichzelf staande behandelingen of in combinatie met andere technologieën als voorbehandeling of polijststap.

We transporteren filtratieafval in gesloten eenheden weg van jouw locatie. Alle moleculen worden vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die zowel kostenefficiënt als groen is.

Desotec-filters zijn zeer effectief geweest in het zuiveren van ons afvalwater. Dankzij deze eenvoudige maar effectieve opstelling voldoen we nu aan de milieunormen.

Onze filtratie-oplossingen

Onze mobiele en modulaire zuiveringsservice maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat jij je op de productie kunt richten.

Onze filtratie-oplossingen