Geurverwijdering bij slachthuizen

De stank die bij slachthuizen vrijkomt leidt vaak tot klachten van omwonenden. Het probleem wordt vaak nog verergerd door hogere temperaturen in de lente of de zomer, wanneer vluchtige organische stoffen (VOC's) meer kunnen gaan geuren en meer mensen buiten zijn. Aangezien de wetgeving inzake geurhinder in veel Europese landen strenger wordt, is het steeds belangrijker dat bedrijven maatregelen nemen om de omgeving aangenaam te houden voor zowel omwonenden als hun werknemers. Actieve koolfilters van DESOTEC zijn in deze context zowel zeer efficiënt als duurzaam.

Het probleem

Een familiebedrijf in Nederland runt een slachthuis waar varkensvlees wordt verwerkt. Het is een pionier op het gebied van duurzame en innovatieve technieken.

De site omvat gesloten tanks waar slachtafval wordt opgeslagen voordat het wordt omgezet in meststof of wordt vernietigd, met ventilatieopeningen om de gassen van het ontbindingsproces vrij te laten. Er is ook een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op de site aanwezig.

Er was ook een bioscrubber voorzien om geuren uit luchtemissies te verwijderen, maar dit bleek niet voldoende efficiënt te zijn.

Aangezien de fabriek aan de rand van een stedelijk gebied ligt, hebben de omwonenden zowel bij het bedrijf als bij de milieu-instanties geklaagd over de geurhinder. Het bedrijf wilde een goede relatie met de omwonenden verzekeren en haar bedrijfsvergunning behouden.

Geurhinder is zeer subjectief, waardoor het moeilijk te meten is. Het bedrijf heeft daarom een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om een geuronderzoek uit te voeren.

Dat bedrijf voerde een gedetailleerde analyse uit en ontdekte dat de geuren onder andere ammoniak, waterstofsulfide (H₂S), dimethylsulfide (DMS) en mercaptanen bevatten. Zij heeft de actieve koolfiltratieoplossingen van DESOTEC aanbevolen.

De oplossing

We stuurden een ingenieur om de procesparameters ter plaatse te controleren, met de nadruk op de opslagtank. Op basis van deze berekeningen hebben wij onze kleinste filter aanbevolen, de AIRCON 2000, die een debiet van 300 m³/h kan verwerken.

Wat het soort actieve kool betreft, hebben wij voorgesteld een actieve kool op basis van nootschalen te gebruiken. Dit is microporeus en beter geschikt voor het adsorberen van geuren dan het vaker gebruikte kool op basis van steenkool.

Binnen vijf werkdagen nadat wij het groene licht hadden gekregen, hebben wij de filter voor de behandeling van de gassen uit de opslagtank geleverd en geïnstalleerd.

De resultaten

De resultaten zijn uitstekend: de filter heeft 99% van de geurende moleculen verwijderd, waarmee de milieu-instanties en de omwonenden tevreden zijn.

Bovendien is er slechts één filterwissel per jaar nodig, die snel en eenvoudig wordt uitgevoerd met een minimale onderbreking van de werkzaamheden op de site.

De klant is zo tevreden dat hij van de AIRCON 2000 een permanente oplossing heeft gemaakt voor de behandeling van de ventilatiegassen op zijn locatie.

Het heeft nu ook verdere AIRCON 2000-filters geïnstalleerd voor de behandeling van geurende luchtemissies van de AZWI. Aanvankelijk installeerden ze drie filters in serie, maar al snel bleek dat twee voldoende waren. Dankzij het modulaire systeem van DESOTEC en het feit dat de filters op maandelijkse huurbasis worden geleverd, was het eenvoudig om de extra filter te verwijderen toen deze overbodig bleek te zijn.

DESOTEC-filters bewezen niet alleen toereikend en gemakkelijk vervangbaar te zijn, maar zijn ook duurzaam dankzij onze circulaire aanpak. Alle verzadigde kool wordt in gesloten filtereenheden weggevoerd van de site voor behandeling in onze installaties in België. Daar wordt het geanalyseerd zodat het correct kan worden behandeld en gerecycleerd.

Alle moleculen die door de actieve kool werden geadsorbeerd, worden vervolgens gedesorbeerd in onze ovens en vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door onze verbrandings- en neutralisatieinstallatie. De kool wordt vervolgens gereactiveerd voor hergebruik door de klant.

Tijdens dit proces worden de installatie en haar emissies online bewaakt, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat.