Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Biedt een compleet filtersysteem voor geurverwijdering

Hoewel DESOTEC-filters meestal op 'plug-and-play'-basis worden geleverd, kan ons projectteam ook totaaloplossingen bieden om te voldoen aan de filtratie-eisen van grote klanten. Ons team heeft de technische, mechanische en elektrische expertise om een compleet systeem te ontwerpen en te installeren om VOC's, geuren of andere verontreinigingen te verwijderen, en fungeert als een one-stop-shop voor klanten die willen voldoen aan emissielimieten.

Het probleem

Onze klant is een Duits bedrijf dat dakbedekkingsmaterialen maakt van bitumen, dat geurige Vluchtige Organische Stoffen (VOS) uitstoot.

Aangezien de fabriek zich vandaag in de buurt van woon-kantoorgebieden bevindt, moet ze deze geurhinder verminderen, aan strikte emissienormen voldoen en klachten van buren vermijden.

Na een piloottest besliste de klant om zijn slecht presterende waterwassers te vervangen door twee AIRCON V-XL filters . Deze zouden een debiet van maximaal 40.000 m 3 /u kunnen behandelen vanuit verschillende productielijnen en emissiepunten in de fabriek.

De fabriek varieert zijn productie om aan de vraag het hele jaar door te voldoen, met meer uren in de lente en de zomer. Daarom wilden ze dat de productie doorging tijdens het vervangen van de filters. Dit is een steeds vaker voorkomende vraag van kostenbewuste bedrijven, ook al duurt het vervangen van filters slechts een half uur.

De klant nam contact op met DESOTEC om niet alleen de actiefkoolfilters te leveren, maar ook om een compleet systeem te ontwerpen en te installeren inclusief alle mechanische, technische en elektrische componenten.

De oplossing

DESOTEC ontwierp het systeem volgens de specificaties van de klant en de Duitse veiligheids- en emissienormen. Het duurde vier tot zes weken om ter plaatse te bouwen en heeft de volgende hoofdkenmerken.

  1. Het is een klepsysteem gebaseerd op een lead-lag configuratie . Het eerste filter adsorbeert de VOS totdat de koolstof verzadigd is, met een tweede filter als polijststap. Het klepsysteem wordt gebruikt om de emissies naar het tweede filter af te leiden, terwijl het eerste door de vrachtwagen van DESOTEC wordt vervangen door het vervangingsfilter. Zodra het nieuwe filter met verse koolstof is geplaatst, neemt het de rol van polijstfilter op zich. Wanneer dit tweede filter verzadigd is, worden de emissies teruggeleid naar het eerste filter terwijl het tweede wordt vervangen.
    Dit is kosteneffectief, omdat het klanten in staat stelt filters te gebruiken totdat ze volledig verzadigd zijn en downtime tijdens het vervangen van filters wordt voorkomen. De kleppen kunnen ook worden gebruikt om de filters in het geval van een probleem helemaal te omzeilen.
  2. Er zijn twee ventilatoren , parallel geplaatst, die hun snelheid automatisch kunnen aanpassen afhankelijk van het aantal lopende productielijnen om de energie- en kostenefficiëntie te verbeteren. Er is slechts één ventilator tegelijk in bedrijf, met de tweede als back-up in geval van een storing in de eerste.
  3. De ventilatoren zitten in geluidsboxen , met een limiet van 75 dB op een meter afstand. Omdat de ventilatoren bij de ingang van de fabriek staan, wil de opdrachtgever het geluidsniveau laag houden.
  4. Het systeem bevat een INERTI-BOX om hotspots te detecteren. Deze hotspots kunnen ontstaan wanneer een hoge concentratie VOS wordt geadsorbeerd door de koolstof, waardoor het filterbed gaat gloeien. Dit is een door DESOTEC ontwikkelde veiligheidsfunctie die een koolmonoxidesensor (CO) bevat. Als CO wordt gedetecteerd, sluiten de kleppen naar het bijbehorende filter automatisch en wordt het filter gevuld met stikstof om de zuurstof te verdringen en brand te voorkomen. Na een afkoelperiode kan het filter weer in gebruik worden genomen.
  5. Het heeft een VOS-bewakingssysteem , zodat de klant kan zien wanneer een filter verzadigd raakt en een vervanging kan regelen. Hierdoor kan de klant te allen tijde voldoen aan de emissielimieten, in plaats van te wachten op een bezoek van een extern monitoringbedrijf en mogelijk met spoed het filter te moeten vervangen.
  6. Naast de mechanische en technische scopes, ontwierp en installeerde DESOTEC de volledige elektrische scope volgens de specificaties van de klant. Hierdoor kan het systeem worden bediend vanuit de speciale elektrische cabine of vanuit de hoofdcontrolekamer van de fabriek.

Ondanks al deze eigenschappen en bijbehorende werkzaamheden zoals luchtkanalen, is de uiteindelijke installatie zeer compact.

De resultaten

Het complete filtersysteem werkt nu efficiënt en verwijdert geuren uit de fabriek tot tevredenheid van de omwonenden.

DESOTEC was een one-stop-shop voor de klant en voerde werk uit waarvoor anders verschillende aannemers nodig zouden zijn geweest. Dit maakt het plannen van de installatie eenvoudiger en vermijdt kostbare vertragingen.

DESOTEC heeft ook specialistische kennis over het optimaliseren van actieve koolfiltratiesystemen die andere aannemers misschien missen. Onze teams kunnen bijvoorbeeld zowel de veiligheid als de efficiëntie mogelijk verbeteren door ventilatoren correct ten opzichte van de filters te plaatsen en door de INERTI-BOX te installeren om hotspots te elimineren.