Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Verwijderen van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen in afvalwater

Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen worden veel gebruikt in de industrie tijdens productie- en reinigingsprocessen. Ze zijn te vinden in smeermiddelen, waterafstotende materialen, schuimmiddelen of antischuimmiddelen, ontsmettingsmiddelen en detergenten. Actieve kool is een zeer effectieve methode om afvalwater dat niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen bevat te behandelen, zodat het veilig geloosd kan worden.

De uitdaging

Een Pools bedrijf maakt rubberen slangen voor de auto-industrie

Tijdens het productieproces worden de slangen bedekt met smeermiddel en vervolgens in een vulkanisatieoven gelegd. Daarna worden de slangen en de oven gewassen. Het afvalwater van dit proces wordt in het riool geloosd. 

Deze klant besloot het type smeermiddel dat hij gebruikte te vervangen door een effectiever middel. Daarna werd hij gecontacteerd door het plaatselijke gemeentelijke afvalwaterzuiveringsbedrijf, dat problemen had opgemerkt in de biologische waterzuivering. Uit onderzoek bleek dat dit te wijten was aan een piek in niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, die terug te voeren was op het afvalwater van deze specifieke klant. 

Het waarschuwde dat als de klant niet onmiddellijk actie ondernam, de AWZI het afvalwater niet langer zou accepteren. De klant zou zijn afvalwater dan tegen aanzienlijke kosten naar een gespecialiseerde zuiveringsinstallatie moeten sturen. 

De klant voerde zijn eigen metingen uit en daaruit bleek dat de inlaatconcentraties van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen 300-600 mg/L bedroegen, een enorm aantal vergeleken met de nationale limiet van slechts 20 mg/L in Polen. 

Het gecombineerde debiet van de twee productiegebouwen van de klant is 6 m³/u, wat bijna continu is. Daarom had de klant dringend een oplossing nodig om een grote bedrijfsonderbreking en hoge externe afvalwaterbehandelingskosten te voorkomen. 

Het bedrijf kreeg van zijn aannemers het advies om contact op te nemen met DESOTEC. 

De oplossing

Er was geen tijd om laboratoriumtests uit te voeren om het beste type koolstof te bepalen. In plaats daarvan besloot de klant om de effectiviteit van de oplossing van DESOTEC te testen door één MOBICON 2000 waterfilter te installeren als tijdelijke maatregel op één van zijn twee productielijnen. 

We leverden het filter binnen een week na ontvangst van de bestelling van de klant. Het werd meteen opgestart, zonder dat de productie stilgelegd hoefde te worden. 

De onmiddellijke resultaten waren uitstekend: tests toonden aan dat het filter het niveau van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen terugbracht van 300-600 mg/L naar slechts 4 mg/L. 

Analyse van de COD-niveaus toonde aan dat deze daalden van 1000 mg/L naar 30-40 mg/L. 

De klant optimaliseerde ook zijn productiepraktijken om de hoeveelheid gebruikt smeermiddel te verminderen, waardoor ook de inlaatconcentratie van oppervlakteactieve stoffen in het afvalwater werd verlaagd. 

De resultaten

Zowel de klant als de AWZI zijn tevreden met de oplossing, die effectief blijft werken. 

De klant heeft nu besloten om een tweede MOBICON 2000 filter te installeren om de stroom van het andere productiegebouw te behandelen. 

De klant is ook blij dat hij een effectieve oplossing heeft gevonden die geen investeringen vooraf vereist. De productieprocessen in de fabriek zullen de komende jaren waarschijnlijk veranderen, aangezien de klant van plan is water te hergebruiken om de duurzaamheid te verbeteren. Omdat de filters van DESOTEC op huurbasis worden geleverd, kan de bestelling eenvoudig worden geannuleerd of gewijzigd als de eisen veranderen. 

De filter is een paar keer vervangen om de prestaties van de kool te controleren. Ondanks de zeer hoge belasting van de oppervlakteactieve stof is DESOTEC in staat om de afvalkool te reactiveren, waardoor de kosten voor de klant dalen en de duurzaamheid toeneemt. 

Alle gebruikte kool wordt geanalyseerd in de installaties van DESOTEC, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling ervan. Alle moleculen die bij de klant op de actieve kool werden geadsorbeerd, worden in onze reactiveringsovens gedesorbeerd en in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving vernietigd door een verbrandings- en neutralisatieopstelling. De hele installatie en de uitstoot ervan worden continu bewaakt, zodat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen komt.