Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Aanpak geurhinder in luchtemissies van rwzi's

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) zijn vitale onderdelen van onze infrastructuur, maar zorgen vaak voor stankoverlast voor omwonenden. In dit artikel bespreken we veelvoorkomende problemen en effectieve oplossingen om geurcomponenten uit emissies te verwijderen.

Het probleem

AWZI's produceren vaak emissies uit meerdere bronnen: bijvoorbeeld uit slibopslagsilo's of buffertanks; tijdens het ontwateren van slib voor transport; en van halventilatie.


De verantwoordelijke chemicaliën omvatten organozwavelverbindingen zoals mercaptanen, waaronder dimethylsulfide (DMS) of dimethyldisulfide (DMDS); aromatische koolwaterstoffen ; waterstofsulfide (H2S) ; en ammoniak (NH₄).

Geurgrenswaarden zijn afhankelijk van het land, de milieuvergunning van de RWZI en hoe dicht de RWZI bij woongebieden ligt. Het probleem wordt verergerd door de uitbreiding van steden, waarbij meer woningen dichter bij bestaande rwzi's worden gebouwd.

Eén RWZI in Nederland moest zowel emissies van halventilatie als puntemissies van slibmenging en -opslag behandelen.

De halventilatie zorgde voor een zeer hoog debiet met een lage concentratie aan verontreinigende stoffen, typisch zwavelverbindingen.

De puntonttrekking van slibmenging en -opslag leverde echter een laag debiet op van ongeveer 1 000 tot 2 000 m3 per uur met een hoge concentratie aan verontreinigende stoffen, waaronder anorganische verbindingen.

De oplossing

Voor de halventilatie installeerden we actieve koolfiltratie als standalone behandeling aangezien de lage concentraties volledig verwijderd kunnen worden. De installatie kan een debiet aan van 10-30 000 m3/h.


De slibmeng- en opslagpuntextractie heeft nu een tweestapsfiltratieproces.

De eerste is een biofilter, dat bacteriën gebruikt om anorganische verbindingen zoals ammoniak te verwerken. Desotec-filtratiesystemen met actieve kool kunnen worden gebruikt om kleine hoeveelheden ammoniak te adsorberen, maar ze zijn een betrouwbaardere oplossing voor zwavelcomponenten. Daarom zijn biofilters meestal geschikter als eerste stap voor het verwijderen van ammoniak.

Geuremissies zijn echter typisch discontinu met af en toe hoge pieken, die de bacteriën in biofilters kunnen overweldigen en een doorbraak van verontreinigende stoffen en een herhaling van geurproblemen kunnen veroorzaken.

Daarom werd als aanvullende behandeling een Desotec actiefkoolfilter geïnstalleerd om de stroom te polijsten vooraleer deze reukloos in de atmosfeer geloosd wordt.

De resultaten

De ingenieurs van Desotec hebben gebruik gemaakt van hun uitgebreide expertise om de optimale vulling voor de actiefkoolfilters te ontwerpen, met de nadruk op ammoniak en organozwavelverbindingen. Het resultaat is dat de geur volledig is verwijderd en niet kan worden opgemerkt door omwonenden.


Geurverwijdering was slechts een onderdeel van de eisen van de klant. Het streeft er ook naar om tegen 2025 CO₂-neutraal te zijn en plaatst daarom zijn slib ter plaatse in een anaërobe vergister om biogas voor energie te produceren. Bijkomend voordeel is dat transport van slib niet meer nodig is.

Veel afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties volgen vergelijkbare modellen, en sommigen brengen slib van andere installaties naar hun eigen locaties om te mengen om biogas te maken.

Dit is nog een potentiële toepassing waarbij Desotec-oplossingen kunnen helpen – er zijn ook filters beschikbaar die de verontreinigende stoffen in biogas of biomethaan behandelen.

Hoewel dit allemaal langetermijntoepassingen zijn, kan Desotec ook nood- en kortetermijnoplossingen bieden. Wij werken 24/7 en kunnen onze mobiele filters snel plaatsen, bijvoorbeeld wanneer bacteriën in een biofilter onverwachts afsterven.

Onze ingenieurs kunnen u adviseren over de beste soorten koolstof, inclusief geïmpregneerde koolstof, voor verschillende toepassingen. Wat de situatie ook is, we werken samen met klanten om de optimale oplossingen te vinden voor hun site en zijn buren.