Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Emergency back-up oplossing voor RTO in de farmaceutische industrie

Toen een fabrikant van luchtzuiveringssystemen in de steek werd gelaten door een onderaannemer, stond hij voor de enorme uitdaging om de farmaceutische fabriek van zijn klant in slechts enkele dagen operationeel te krijgen. In deze noodsituatie waren we in staat om filters te leveren die voldeden aan de complexe eisen van de farmaceutische klant met een opzegtermijn van slechts vier dagen.

Het probleem

Op een donderdagavond laat in het voorjaar van 2020 kreeg de noodlijn van Desotec een telefoontje van een Duitse fabrikant van luchtzuiveringssystemen .

Het bedrijf installeerde een Regenerative Thermal Oxidiser (RTO) in een farmaceutische fabriek in Zwitserland, maar werd in de steek gelaten door de leverancier van een essentieel onderdeel.

Het was van cruciaal belang dat de fabrikant de deadline van maandag haalde, zodat het farmaceutisch bedrijf onmiddellijk met de productie kon beginnen: de kosten van elke vertraging zouden in de duizenden euro's per dag lopen. Bovendien is het proces van het veilig afsluiten en herstarten van een farmaceutische fabriek enorm complex, dus als het enigszins mogelijk is, moet dit worden vermeden.

De fabriek produceert Multiple-Unit Pellet Systems voor gemodificeerde medicijnafgifte. Bij de productie worden oplosmiddelen gebruikt, dus de emissies van de fabriek moeten worden behandeld voordat ze veilig in de atmosfeer kunnen worden geloosd.

De fabriek stoot 8 000 m³/h lucht uit, met een oplosmiddelconcentratie van 8 gC/m³. Toegestane VOS- limieten zijn slechts 20 mgC/m³, dus een reductie van meer dan 99% is vereist.

Actieve kool wordt zelden gebruikt in situaties waar niet alleen sprake is van hoge concentraties verontreinigingen, maar ook van hoge stroomsnelheden en continue productie, omdat de filters snel verzadigd raken en daarom niet kosteneffectief zijn. Ongeplande downtime kan bedrijven echter veel meer kosten.

De complexiteit van de situatie werd nog verergerd door het feit dat douanepapieren vereist zijn voor Zwitserland en dat Europa onder Covid-19-lockdown zat.

De lockdown werkte echter ook in het voordeel van Desotec: we hadden onze overgang naar digitale manieren van werken al versneld en waren gewend om problemen af te handelen via Microsoft Teams en WhatsApp in plaats van face-to-face.

Binnen 24 uur na videogesprekken en logistieke planning hadden we bij Desotec er alle vertrouwen in dat we aan de vereisten konden voldoen.

De fabrikant had contact opgenomen met ongeveer 12 bedrijven, waarvan slechts een handvol reageerde. Wij waren de enige die een oplossing konden bieden die aan alle eisen voldeed.

De oplossing

Desotec ontwierp een opstelling rond drie van zijn AIRCON H-filterunits. Twee zouden in serie worden geplaatst: de eerste zou het grootste deel van de verontreinigende stoffen verwijderen, terwijl de tweede de behandelde luchtstroom zou polijsten. De derde eenheid was een back-up.

Omdat we niet wisten hoe lang onze opstelling nodig zou zijn en het voor de klant belangrijk was om probleemloos te kunnen werken, hebben we ook meerdere back-upfilters geleverd. Vanwege de hoge concentraties verontreinigende stoffen die erbij betrokken zijn, zouden deze elke dag moeten worden vervangen.

Aangezien de niet-functionerende RTO al aanwezig was, moesten de filters van Desotec verder weg worden geplaatst.

Dit betekende dat we op korte termijn een grote voorraad flexibele leidingen moesten hebben.

We hadden ook een afzuigventilator nodig om de oorspronkelijke opstelling te omzeilen. Aangezien de hoge concentratie van oplosmiddelen explosiegevaar met zich meebrengt, moet alle apparatuur op de locatie voldoen aan strikte controles, zoals de ATEX-richtlijnen van de EU. Een van onze contacten in Nederland huurde een geschikte ventilator voor ons.

Door onze ervaring met werken in Zwitserland konden we het douanepapierwerk soepel afhandelen en kwamen de filters en gerelateerde componenten op tijd aan in de fabriek.

Een van de meest ervaren ingenieurs van Desotec had de 700 km naar Zwitserland gereden en was ter plaatse klaar om het systeem aan te sluiten zodat de productie zoals gepland om 20.00 uur zou kunnen starten.

De resultaten

De eindklant was opgelucht dat hij de productie volgens schema kon starten en zijn activiteiten 24/7 zonder problemen kon voortzetten.


Sterker nog, de RTO was sneller up and running dan verwacht, dus hielp Desotec de klant verder door alle ongebruikte filters terug te nemen.

We werken nu samen met het farmaceutische bedrijf om vast te stellen of onze oplossingen voor actieve koolfiltratie deel kunnen uitmaken van de planning van de bedrijfscontinuïteit op de andere locaties. RTO's zijn zo ingeburgerd in de farmaceutische industrie dat ze zelden in twijfel worden getrokken, maar actieve kool kan een levensvatbaar noodplan zijn als er iets misgaat.

Desotec belooft een 24/7 nooddienst, en dat menen we echt. We hebben altijd een lid van het senior managementteam van dienst, dag en nacht klaar voor dringende oproepen.

Omdat onze technologie mobiel is, kan deze snel worden geïnstalleerd. Actieve kool begint onmiddellijk verontreinigingen te adsorberen zonder enige voorbereiding, waardoor het geschikt is voor urgente situaties.

Desotec heeft de ervaring om complexe technologische en bureaucratische vereisten aan te pakken, inclusief het regelen van vergunningen om afval veilig terug te transporteren naar onze ovens in België voor vernietiging. Het feit dat alle verontreinigde koolstof in verzegelde eenheden wordt vervoerd, is geruststellend voor zowel klanten als grensbeambten.

Op de site van Desotec in België wordt de verzadigde koolstof gerecycleerd in een van de reactiveringsovens om ze opnieuw te gebruiken. Hieraan gaat een zorgvuldige bemonstering en analyse vooraf. De state-of-the-art rookgasbehandeling zorgt ervoor dat alle verontreinigingen volledig worden vernietigd.