4 typische vragen over AOX

Waar staat de afkorting AOX voor?

De afkorting AOX staat voor ‘Adsorbeerbare Organische Halogeenverbindingen’. Deze waarde geeft de concentratie aan gehalogeneerde organische stoffen in een waterstaal, componenten die chloor, broom of jood bevatten. Verhoogde waarden zijn vaak gelinkt aan vervuiling.
 

Wat zijn typische bronnen van AOX?

Gehalogeneerde componenten worden breed ingezet in zowel de industrie als huishoudens. Typische toepassingen zijn schoonmaken, desinfecteren en ontvetten. Bovendien worden grote hoeveelheden gehalogeneerde solventen, vaak gechloreerde zoals DCM of TCE, gebruikt in de chemiesector en de farmaceutische industrie. Deze kunnen in afvalwater terecht komen. Meer complexe moleculen zoals pesticiden worden ook vaak in afvalwater gedetecteerd.
 

Wat is de impact van AOX op het milieu?

Veel AOX moleculen breken niet natuurlijk af in het milieu en worden als persistente organische polluenten (POP’s) geclassificeerd. Deze persistente componenten kunnen in waterlopen en de voedselketen accumuleren als ze niet verwijderd worden. Sommige AOX brengen extra risico’s voor het milieu en onze gezondheid met zich mee gezien hun toxiciteit. Daarom hebben veel landen strikte AOX-grenswaarden voor het lozen van afvalwater.
 

Hoe kan AOX uit afvalwater verwijderd worden?

Zoals de naam al aangeeft, zijn AOX adsorbeerbare organische stoffen, wat betekent dat ze goed op actieve kool adsorberen. Bovendien is actieve kool aangegeven als een van de best beschikbare technieken (BBT) voor AOX verwijdering. Vaak is AOX slechts een fractie van de vervuiling die aanwezig is in het afvalwater waardoor een geïntegreerde set-up met meerdere technieken nodig is om alle concentraties tot onder de lozingsnormen te krijgen. Actieve kool wordt vaak gebruikt als finale polishing stap om ook de laatste sporen AOX te verwijderen.

 

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.