4 typische vragen over geurhinder

Geurhinder is een complex probleem. Onze Desotec ingenieurs hebben tijdens de laatste 30 jaar met meer dan 1000 firma's samengewerkt om geurproblemen op te lossen. Onze ervaringen hebben we hieronder gebundeld in de 4 meest gestelde vragen.   

Wat veroorzaakt geur?

Geur kan veroorzaakt worden door zowel organische als anorganische componenten. Geurklachten zijn typisch verbonden met componenten die een zeer lage geurdrempel hebben zoals H2S en styreen. Voornamelijk bedrijven die actief zijn in de afvalsector of fabrikanten van geurstoffen en aroma's, voedingsproducten en composieten worden hier vaak mee geconfronteerd. 

 

Wat is de geurdrempel en waarom is dit belangrijk? 

De geurdrempel is de laagste concentratie of een bepaalde stof die door de menselijke neus waargenomen kan worden. Deze waarde is voor elke component anders. Bovendien zijn niet alle bedrijven onderworpen aan regelgeving in verband met geur. Bijgevolg is het goed mogelijk dat bedrijven volledig aan hun emissiegrenswaarden voldoen maar nog steeds geurhinder veroorzaken. Kennis over geurdrempels kan helpen om potentieel storende stromen te identificeren en te behandelen zodat conflicten met de buurtbewoners vermeden kunnen worden.

Odour treshold

 

Hoe kan actieve kool mij helpen bij geurhinder?

De oplossing voor een specifiek geurprobleem is afhankelijk van de componenten die voor problemen zorgen. Voor het verwijderen van anorganische stoffen zoals H2S en NH3, is geïmpregneerde actieve kool nodig. Geurproblemen die door organische solventen veroorzaakt worden kunnen met standaard actieve kooltypes opgelost worden. De componenten zullen op de actieve kool adsorberen en op die manier wordt de geur verwijderd. 

 

Wat als ik niet weet wat mijn geurprobleem veroorzaakt?

Als de samenstelling van de luchtstroom niet gekend is, is het mogelijk om een meetcampagne te organiseren met een van onze partners. Alternatief is het ook mogelijk om een pilootinstallatie ter plaatse te zetten om te testen als actieve kool een oplossing kan bieden. Tijdens de testen kunnen verschillende kooltypes getest worden, afzonderlijk of in lagen, om de beste oplossing te bepalen.

 

Heb je een andere vraag?

Aarzel niet om een van onze ingenieurs te contacteren!

 

Gratis webinar