Actief kool weet raad met ernstig vervuild grondwater van Poolse bouwwerf

Mobicon 2000 for contaminated groundwater treatment

Zeker in stedelijke omgevingen bestaat er tegenwoordig een aanzienlijke kans op vervuild grondwater. Daardoor kunnen bouwwerkzaamheden gevoelige vertraging oplopen. Dat was ook het geval bij funderingswerken voor een nieuw hotel in Warschau. Dankzij de snelle installatie van de juiste mobiele actiefkoolfilter van Desotec kon de verantwoordelijke aannemer het probleem snel oplossen.

Tijdens funderingswerken voor een nieuw hotel in de Poolse hoofdstad rinkelde plots de alarmbel bij de hoofdaannemer. De onderneming had de vergunning gekregen om het grondwater naar de riolering te verpompen, tot buurtbewoners begonnen te klagen over ernstige geurhinder. Uit onderzoek bleek dat het grondwater ernstig vervuild was met BTEX. De aanwezigheid van deze groep van vluchtige organische stoffen (de VOC’s  benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen), zorgde ervoor dat zowel de milieu-inspectie als de brandweer op de bouwwerf een kijkje kwamen nemen.

Nadat de aannemer vruchteloos had geprobeerd het probleem op te lossen door het gebruik van afscheiders, stelde één van de partners voor om Desotec te contacteren, omwille van de goede ervaringen die dit bedrijf met de mobiele actiefkoolfilters van Desotec had.

Desotec slaagde erin heel kort op de bal te spelen: na  de eerste contactname op maandag en de goedkeuring van de bestelling op dinsdag, gebeurde de installatie en de ingebruikname van de Mobicon 2000-filter al op donderdag. Daardoor bleef de gedwongen inactiviteit van de aannemer op de werf beperkt tot drie dagen, een absoluut minimum.

Hoewel de daadwerkelijke vervuilingsgraad (23 microgram per liter) tien keer hoger bleek dan aanvankelijk gedacht, zorgde de behandeling met actief kool ervoor dat het probleem erg snel volledig van de baan was.  Omdat ook de vervelende benzinegeur in een mum van tijd verdween en de kwaliteit van het grondwater weer aan de strenge normen voldeed, zetten de lokale autoriteiten snel weer het licht op groen om de activiteiten te hervatten.

Drie maanden na de ingebruikname is de mobiele actiefkoolfilter nog altijd in gebruik, tot ieders tevredenheid. Van zodra de aannemer de funderingswerken heeft beëindigd, staat Desotec in voor de juiste aanpak van de verzadigde actieve kool. Die wordt dan terug naar de eigen site getransporteerd voor een volledige recyclage, zodat de grondstof nadien voor andere toepassingen inzetbaar is.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.