Actieve kool neemt verontreinigd grondwater onder handen

Desotec Mobicon - groundwater filtration

Een stad die de Olympische Spelen ontvangt, is gedurende twee weken het epicentrum van de wereld. Parijs, dat in 2024 als gaststad voor het mondiale sportevenement fungeert, laat daarom niets aan het toeval over om een opperbeste indruk te maken. De Fransen maken bijvoorbeeld werk van een uitbreiding en modernisering van het metronetwerk. Desotec draagt een steentje bij door zestien actieve koolfilters te voorzien voor een saneringsproject in functie van deze metrowerken.

Hoewel het nog vijf jaar duurt voor Parijs de Olympische Spelen zal ontvangen, vinden in de stad nu al heel wat  infrastructuurwerken plaats. Grand Paris Express is de naam van het grote metroproject dat momenteel bezig is in de Franse hoofdstad. Doelstelling van de werken is om liefst tweehonderd kilometer extra aan metrolijnen en 68 nieuwe metrostations te bouwen. Dat gaat ook gepaard met heel wat grondwerken, waarbij onder meer heel wat verontreinigd grondwater dient te worden opgepompt en gesaneerd. Voor die gigantische opdracht kreeg een grote Franse specialist in sanering en remediatie de opdracht om alle grondwater grondig te zuiveren en het vervolgens in de Seine te lozen.

Die specialist werkte voor eerdere saneringsprojecten al regelmatig samen met Desotec en rekent ook voor Grand Paris Express op onze diensten. Zo leverden we een tijdje geleden al vijf Mobicon-installaties. Voor een volgende fase van het saneringsproject kreeg Desotec de vraag om tegen eind mei 2019 liefst 16 nieuwe Mobicon-filters te plaatsen. Het gaat om acht zandfilters die – nadat het water eerst al een decantatie heeft ondergaan – alle zwevende stoffen zullen verwijderen. Vervolgens zijn nog eens acht actieve koolfilters nodig om alle AOX-stoffen uit het water te filteren. Het grote aantal filters is absoluut noodzakelijk om het hoge debiet (800 m³/h) aan te kunnen. Actieve kool is uitermate geschikt voor de eliminatie van lage AOX-concentraties uit verontreinigde waterstromen.

De zestien Mobicon-filters zullen gedurende drie tot vijf maanden op volle kracht functioneren aan de Pont de Sèvres, op een locatie in het hart van de stad, gelegen langs de drukbereden D1-autoweg. De tijdige levering en plaatsing van zoveel filters binnen een beperkt tijdsbestek is een aanzienlijke uitdaging, die evenwel volledig past in de missie van Desotec om via flexibele oplossingen snel op dringende vragen te anticiperen. De klant koos voor mobiele actieve koolfilters omdat deze een prima oplossing vormen voor tijdelijke projecten en omdat ze kunnen functioneren op een beperkte oppervlakte.

Gezien het om een gefaseerd project gaat, is de kans groot dat de klant ook voor een volgende stap van de werken voor Grand Paris Express op de oplossingen en diensten van Desotec zal vertrouwen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.