Aluminiumverwerker voldoet aan strengere normen door Mobicon-filter.

Mobile activated carbon filter

Onder meer in de aluminiumverwerkende industrie dient afvalwater aan strenge normeringen te voldoen voor het mag worden geloosd. Een adequate behandeling van deze waterstroom is dan ook van cruciaal belang voor de milieuvergunning van dergelijke ondernemingen. Dankzij de combinatie van een zandfiltratie en een mobiele actiefkoolfilter van Desotec pakt de Belgische vestiging van een belangrijke multinational dit op de juiste manier aan.

Tijdens de productie van aluminiumwalsproducten is het gebruik van spoelwater een cruciale factor. Na het spoelproces bevat het gebruikte water heel wat organische verontreinigende elementen (COD), zoals non-ionische detergenten. Een recente verstrenging van de normering stipuleert dat het gehalte aan non-ionische detergenten lager moet zijn dan 3 ppm. Om hieraan te voldoen, ging een belangrijk aluminiumverwerkend bedrijf te rade bij Desotec.

Operationele kosten

Na overleg met de klant bleek een zuivering van het afvalwater door een actiefkoolfiltratie de juiste aanpak, op voorwaarde dat de operationele kosten niet te hoog zouden liggen. Uit initiële berekeningen bleek dat het jaarlijks gebruik van actieve kool mogelijk boven de 200 ton per jaar zou liggen. Tijdens die berekeningen baseerden we ons op het niet-selectieve karakter van actieve kool, dat in principe alle organische verontreinigingen opneemt.

Actieve kool neemt bepaalde stoffen evenwel ook preferentieel op. Als dat ook het geval zou zijn met de non-ionische detergenten, kon de operationele kost gevoelig lager uitvallen. Om dat te testen, plaatsten we bij deze onderneming een pilootinstallatie. Hierbij lieten we een beperkte afvalwaterstroom behandelen in een kleinschalige mobiele actiefkoolfilter (capaciteit 1 m³), zodat we zowel het gedrag van het adsorptieproces als de doorbraakcurve goed konden inschatten.

Aanzienlijke besparing

Uit de vrij snelle doorbraak van COD bij de uitgang van de actiefkoolfilter bleek dat de installatie de non-ionische detergenten daadwerkelijk preferentieel adsorbeerde. Door deze erg positieve vaststelling heeft het bedrijf gevoelig minder actieve kool nodig en kunnen de operationele kosten voor de klant dus stevig dalen. Uit nieuwe berekeningen bleek zelfs dat 50 ton actieve kool per jaar zouden volstaan, waardoor de verbruikskosten liefst 75% lager liggen dankzij de preferentiële adsorptie. Op basis daarvan besliste de klant al snel om tot een full-scale installatie over te gaan.

Eind 2017 werd die full-scale installatie, met een capaciteit van 20 m³, geplaatst. Om de actiefkoolfilter zo goed mogelijk te beschermen, plaatsten we nog een zandfilter. Desotec stond ook in voor de plaatsing van de leidingen en de kleppen tussen de zand- en de actiefkoolfilter. De installatie draait sinds eind 2017 probleemloos en zorgt ervoor dat het bedrijf volledig aan de verstrengde detectielimiet voor non-ionische detergenten voldoet. Daardoor kan het afvalwater probleemloos worden geloosd.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.