Behandeling van luchtemissies in een chemiepark in Frankrijk

Chemische bedrijven staan onder toenemende druk om hun emissies te beperken en worden met sluiting bedreigd als zij niet aan strikte verontreinigingsnormen kunnen voldoen.

Actieve kool is een zeer doeltreffende en betrouwbare technologie voor luchtzuivering in vele omstandigheden, waardoor fabrieken met vertrouwen kunnen blijven produceren.

 

Het probleem

Een onderneming levert nutsvoorzieningen en industriële diensten in een chemiepark in Frankrijk. Zij baadt een verbrandingsinstallatie of thermisch systeem uit voor de chemische bedrijven in het park. De verbrandingsoven bevat vuurvaste stenen die om de twee à drie jaar moeten worden vervangen.

Tijdens deze onderhoudsperiodes, die één tot twee maanden duren, moet een gespecialiseerd chemisch bedrijf in het park in plaats daarvan zijn afvalgas affakkelen. Daarmee worden echter niet alle verontreinigende stoffen verwijderd.

Het chemiebedrijf kwam onder druk te staan van de plaatselijke milieu-instantie om aan te tonen dat het zich aan de emissiegrenswaarden hield: VOC tot 110 mg/m³, tert-butyl mercaptaan (TBM) tot 20 mg/m³, en waterstofsulfide (H₂S) tot slechts 5 mg/m³.

De overheid heeft de bevoegdheid om de fabriek te sluiten als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dus zocht het industrieel servicebedrijf een noodoplossing.

 

De oplossing

DESOTEC installeerde een HC-XL filter, die het debiet van 100 m³/h tot 200 m³/h kan behandelen.

De filter is hoog genoeg om twee lagen van verschillende kooltypes te gebruiken om de H₂S en de niet-zwavelhoudende verbindingen te behandelen. Als er meer H₂S was geweest, zouden we twee filters hebben geïnstalleerd om deze verontreinigingen afzonderlijk te behandelen, maar in dit geval was dat niet nodig.

De klant heeft ook gekozen voor de installatie van veiligheidsapparatuur die door DESOTEC is ontworpen: een INERTI-BOX en een HC-BOX. Dit systeem maakt gebruik van een CO-sensor om te detecteren of er zich hotspots in het filterbed vormen; het sluit automatisch de kleppen die de filter van zuurstof voorzien; en het spoelt de filter met stikstof.

Er is altijd een zeer kleine kans op hotspots wanneer H₂S aanwezig is, aangezien het filter zuurstof nodig heeft om goed te functioneren. Hoewel het risico hier zeer klein is, heeft de klant toch voor een veiligheidsbewuste aanpak gekozen.

 

De resultaten

Het systeem werd in de herfst geïnstalleerd. Gedurende de eerste maand heeft de klant om de twee dagen de uitstoot bij de uitlaat gemeten en niets van vervuiling vastgesteld.

Hierdoor kon het chemiebedrijf aan de milieu-autoriteiten aantonen dat het zijn vergunning naleeft, waardoor de dreiging van sluiting werd opgeheven.

De eerste filter ging zes maanden mee voordat deze vervangen moest worden.

Zowel de klant als het chemisch bedrijf blijven zeer tevreden. Zij zijn aangenaam verrast door de doeltreffendheid van actieve kool.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de filter alleen tijdens de stilstand van het thermisch systeem zou worden gebruikt.  De klant overweegt nu echter de filter als permanente oplossing te gebruiken vanwege de betrouwbaarheidsproblemen van de verbrandingsinstallatie, waardoor het chemisch bedrijf soms gedwongen was de productie te onderbreken.

De klant is tevreden over de snelle installatie van het filter. Alternatieve vaste technologie vereist misschien uitgebreide engineering en bouw, wat al snel een paar maanden in beslag neemt, maar de filter van DESOTEC was binnen twee weken geïnstalleerd.

Het is ook een zeer eenvoudige oplossing: binnen een uur na installatie was er nul vervuiling.

Er zijn ook weinig capex-kosten. Alternatieve oplossingen kunnen miljoenen euro's kosten en toch niet effectief blijken. DESOTEC filters worden op huurbasis geleverd en kunnen dus indien nodig worden verwijderd.

DESOTEC behandelt alle verzadigde kool en vervoert deze veilig in gesloten filterunits. In onze faciliteiten in België analyseren we stalen om te bepalen hoe het moet worden opgeslagen en behandeld. Alle moleculen die tijdens de werking werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in de ovens van DESOTEC, en de meeste kool wordt vervolgens gereactiveerd voor hergebruik. De verontreinigende stoffen worden vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. De volledige installatie en haar emissies staan onder voortdurende online controle, en alleen onschadelijke waterdamp verlaat de schoorsteen.

 

Neem vandaag nog contact op met DESOTEC

Om te bespreken hoe actieve koolfiltratie het verontreinigingsprobleem van uw site kan oplossen, kunt u ons team van deskundigen bellen.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.