Behandeling van VOC’s in de verf- en coatingindustrie

Europese bedrijven worden geconfronteerd met toenemende druk om de uitstoot van vluchtige organische componenten (VOC’s) te verminderen. Actieve koolfiltratie is een veelzijdige, eenvoudige en kosteneffectieve behandelingstechnologie voor vele toepassingen, met name wanneer de productie discontinu is.

 

Het probleem

Een Duits familiebedrijf coat verpakkingen voor de cosmetica-industrie, met klanten in heel Europa en de rest van de wereld. Het is gespecialiseerd in decoratieve PVD-coatings, of metallisering.

PVD is een product op basis van solventen, en veroorzaakt luchtemissies die VOC’s bevatten, waaronder aceton, butylacetaat, xylol, butanol, en ethylbenzeen.

Dergelijke VOC’s zijn echter schadelijk voor het milieu en zijn onderworpen aan strikte limieten onder de Duitse luchtemissievoorschriften, bekend als TA Luft. Hoewel veel bedrijven voor bepaalde toepassingen solventgebaseerde coatings vervangen door alternatieven op waterbasis, is dit nog niet mogelijk voor gemetalliseerde producten.

In deze fabriek worden VOC's uitgestoten door de manuele spuitcabines en tijdens het droogproces, met concentraties van gemiddeld 80 mgC/m³. De toegestane grenswaarde voor het bedrijf is 50 mgC/m³, zodat het onder druk kwam te staan van de milieu-autoriteiten om de concentraties te verlagen door hetzij de productie te verlagen, hetzij de emissies te behandelen. Gebeurt dit niet, dan zou dit kunnen leiden tot gedwongen sluiting.

De eerste behandelingstechnologie die het bedrijf onderzocht was thermische oxidatie. Deze technologie vereist echter een stabiele stroom van te behandelen emissies om optimaal te kunnen werken, en de productie in deze installatie is discontinu.

Na een ontmoeting met vertegenwoordigers van DESOTEC op een vakbeurs, besloot het bedrijf dat actieve koolfiltratie beter aansloot bij hun noden.

 

De oplossing

Het systeem van DESOTEC was operationeel binnen drie maanden na afronding van de technische en commerciële besprekingen met de klant. De installatie veroorzaakte geen onderbreking van de werkzaamheden voor de klant.

De opstelling bestaat uit twee AIRCON V-XL filters om het zeer hoge debiet van 55 000 m³/h aan te kunnen. Deze zijn geplaatst in een lead-lag configuratie, zodat wanneer de eerste verzadigd raakt, de VOC’s door de tweede filter worden opgevangen. De eerste filter wordt dan verwisseld voor een verse filter en achter de nu operationele filter geplaatst.

Wij hebben ook ons gepatenteerde AIRCONNECT plug-and-play filterstation geleverd. Dit is een docking station voor filters, waardoor aansluiten en loskoppelen van leidingen met een grote diameter niet meer nodig is en het verwisselen van filters nog sneller en gemakkelijker wordt.

Het laatste onderdeel van de opstelling was de INERTI-BOX, het monitorings- en blussysteem van DESOTEC voor hotspots. Dit systeem maakt gebruik van een koolmonoxidemonitor om te detecteren of er gloei- of smeulplekken in het filterbed ontstaan, en blust deze automatisch met inert gas zoals stikstof.

Hoewel hotspots bij klanten zeldzaam zijn, ontstaan ze soms wanneer de productie na een onderbreking opnieuw wordt opgestart en er verse zuurstof in het systeem komt. Dit was inderdaad het geval bij deze klant, en de INERTI-BOX heeft de hotspot met succes gedoofd. Er werd geen schade aangericht en de koolfilter bleef nadien bruikbaar.

 

De resultaten

Deze installatie werd twee jaar geleden geïnstalleerd en heeft met succes de VOC-emissies onder de toegestane grenswaarden gehouden. De autoriteiten hebben het dreigement om de vergunning van de fabriek te schrappen ingetrokken.

Slechts één filterwissel per jaar is nodig, waardoor dit een eenvoudige en onderhoudsarme oplossing is. Ook de CAPEX-kosten zijn laag, aangezien de filters op huurbasis worden geleverd.

VOC-emissies zijn een wijdverbreid probleem, dus DESOTEC werkt met veel klanten aan soortgelijke projecten in heel Europa. Ons mobiele filtratiesysteem is modulair, zodat klanten filters kunnen toevoegen of verwijderen om te voldoen aan de steeds strengere emissievoorschriften.

Hoewel thermische oxidatoren de aangewezen technologie zijn voor veel projecten, zijn ze over het algemeen niet kosteneffectief wanneer de productie discontinu is. DESOTEC-filters gebruiken alleen kool wanneer er geproduceerd wordt, zodat er geen bedrijfskosten zijn tijdens stilstand.

Als onderdeel van onze service behandelt DESOTEC alle gebruikte kool en transporteert deze veilig weg van de locatie van de klant in gesloten filtereenheden. Alle verzadigde kool wordt in onze faciliteiten geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling ervan. Alle moleculen die bij de klant op de actieve kool werden geadsorbeerd, worden in de reactiveringsovens van DESOTEC gedesorbeerd en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving. Onze volledige installatie en haar emissies staan onder voortdurende online controle, die garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen komt.

Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs om te bespreken hoe DESOTEC-filters voor uw bedrijf zouden kunnen werken.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.