Bodemsanering voor Olympische bouwwerken

In Frankrijk moeten bouwprojecten voldoen aan strenge voorschriften inzake bodemsanering. Als er verontreiniging aangetroffen wordt, moet die verwijderd worden.

Als het project in een stedelijk gebied uitgevoerd wordt, is het nog belangrijker dat eventuele emissies behandeld worden om zowel het personeel als de plaatselijke bevolking te beschermen.

DESOTEC biedt flexibele actieve kooloplossingen om luchtemissies en afvalwater van in-situ of ex-situ bodemsaneringsprojecten te behandelen, waardoor complexe grote projecten vlot kunnen verlopen.

 

Het probleem

Een Frans bedrijf kreeg de opdracht een bodemsanering uit te voeren op een terrein van twee hectare in het centrum van Parijs, waar een zwembad gebouwd wordt voor de Olympische Spelen van 2024.

Vroeger werd het terrein gebruikt door de industrie. Koolwaterstoffen waren de belangrijkste verontreinigingen, hoewel ook enkele aromaten zoals BTEX en gechloreerde verbindingen aanwezig waren.

Het saneringsproces omvatte het opzetten van grote geventileerde tenten over het gehele terrein en het afgraven van de grond. Aangezien het saneringsproject dicht bij een woonwijk lag, waren de tenten geplaatst om te zorgen dat de verontreiniging niet zou vervluchtigen tijdens het manipuleren van de grond. Door de lucht in de tent te ventileren en te verversen, bleef de situatie ook veilig voor de mensen die er werkten. Aangezien de grond tot meer dan 10 meter diepte afgegraven moest worden, werd ook de grondwatertafel bereikt. De grond zelf werd afgevoerd voor behandeling, maar het grondwater werd ter plaatse behandeld. Zowel de geventileerde lucht uit de tent als het grondwater werden gezuiverd door middel van actieve koolfiltratie.

Zoals meestal het geval is bij dergelijke grote en complexe bouwprojecten, nam de klant onze filtratieoplossingen op in zijn plannen, maar kon hij zich niet vastleggen op een exact tijdschema.

Daarom moesten wij klaar staan om op korte termijn een grootschalige oplossing te leveren.

 

De oplossing

In het najaar van 2020 kregen we bericht dat onze filters nodig waren. We leverden ze binnen de week.

Voor de luchtzuivering leverden we 11 AIRCON H filters. Dat zijn horizontale units, hoewel we ook een verticale versie kunnen leveren met een kleinere voetafdruk. Elke filter kan een debiet tot 40 000 m³/h behandelen.

Dat grote aantal was nodig vanwege de omvang van het te behandelen debiet en niet vanwege de concentratie van verontreinigende stoffen, die relatief laag was. Het bood de autoriteiten en de plaatselijke bevolking tevens de zekerheid dat alle luchtemissies gezuiverd zouden worden.

Wij  leverden ook twee MOBICON filters om verontreinigd grondwater te behandelen. Elke filter kan 100 m³/h water verwerken, hoewel wij gewoonlijk 80 m³/h aanbevelen.

Dezelfde verontreinigende stoffen werden aangetroffen in zowel de luchtemissies als het grondwater, hoewel de concentraties verschilden. Het is moeilijk om de concentraties voor saneringsprojecten op voorhand in te schatten, zelfs door stalen te nemen, aangezien er zich zeer lokaal in de bodem plaatsen met verhoogde solventconcentraties kunnen bevinden.

 

De resultaten

De klant was tevreden over de snelheid waarmee we de filters leverden, en over hun doeltreffendheid.

De filters werden nauwlettend in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat de emissies aan de grenswaarden voldeden. Ze bleven vanaf november 2020 bijna een jaar op hun plaats, waarbij slechts één AIRCON H filter (en geen MOBICON) vervangen hoefde te worden.

DESOTEC levert actieve koolfilters voor een reeks bodemsaneringsprojecten. Deze omvatten in-situ saneringsprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals bodemluchtextractie of pump and treat, projecten waarbij streng gecontroleerde verbindingen zoals benzeen aanwezig zijn en behandelingscentra waar grond gezuiverd wordt na afgraving.

Onze filters zijn om verschillende redenen bijzonder geschikt voor saneringswerken.

Ze zijn mobiel, waardoor ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen zijn in verschillende stadia van het bouwproces. Voor grootschalige projecten, waar actieve koolfilters slechts één onderdeel van een zeer complexe puzzel vormen, is dit een enorm voordeel.

Zij worden op huurbasis geleverd, zodat bedrijven niet hoeven te investeren in technologie die maximaal een jaar of twee nodig zal zijn.

DESOTEC behandelt alle afvalkool en voert het af in gesloten eenheden. Onze installatie heeft hoge acceptatiegrenzen, waardoor het mogelijk is om kool te behandelen en te reactiveren die ook gechloreerde verbindingen geadsorbeerd heeft, zoals hier het geval was. Dit komt de duurzaamheid ten goede en drukt de kosten voor de klant.

 

Neem vandaag nog contact op met DESOTEC

Onze experts bespreken graag hoe onze filters voor uw bodemsaneringsproject zouden kunnen werken, dus neem vandaag nog contact op.