DESOTEC actieve kool helpt met de bestrijding van de acrylonitril vervuiling in Wetteren, België

Treinramp in Wetteren, Belgium

Op 4 mei 2013 rond 2 uur ontspoorde een goederentrein in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren, ten oosten van Gent. Door het ongeluk ontploften een aantal wagons met chemische stoffen waardoor een inferno uitbrak en er gifstoffen vrijkwamen. De trein vervoerde het chemische product: acrylonitril, een zeer giftig en ontvlambaar product. Acrylonitril veroorzaakt ademhalingsproblemen en blootstelling aan het product kan kanker veroorzaken.

Wat is acrylonitril?

De trein die Wetteren passeerde vervoerde een grote hoeveelheid van het uiterst gevaarlijke product acrylonitril, een zeer licht ontvlambaar en giftig product dat vaak gebruikt wordt in de productie van plastics en synthetische rubbers. Zoals eerder vermeld kan acrylonitril ernstige gevolgen hebben voor ademhaling en gezondheid bij inhalatie of na contact met de mond.

Zuivering van het grondwater dankzij actieve koolstoffilters

Door de ontploffing van de trein scheurden enkele containers met acrylonitril waardoor het chemische product weglekte en zo riolering en grondwater vervuilde.  Meteen na het ongeval bekeek een milieuexpert van Infrabel (het bedrijf dat instaat voor het Belgische spoornet) de mogelijkheden van DESOTEC mobiele filters om de vervuiling van het grondwater tegen te gaan.

Een eerste stap in de sanering van de bodem was het uitgraven van de vervuilde grond en deze naar een grondrecyclage bedrijf te vervoeren voor thermische reiniging. Er werd een drainage systeem geplaatst om het grondwater aan de bodem te onttrekken. Twee MOBICON®actieve koolstoffilters werden in serie gekoppeld om dit grondwater te zuiveren.  De koppeling van twee MOBICON®ORGANOSORB® 10CO blijkt een efficiënte manier te zijn om acrylonitril en bijproducten te verwerken. Het gebruikte koolstof zal door een externe partij thermisch verwerkt worden in een afvalverwerkingsinstallatie.

DESOTEC Mobicon® actieve koolfilter

Intussen heeft de NMBS, dankzij de geslaagde bodemsanering, de lijn Schellebelle-Wetteren sinds 29 juni opnieuw opengesteld.

Actieve koolstoffilters: een flexibele high-end zuivering

DESOTEC actieve kool  ontwikkelt, produceert en levert zuiveringsoplossingen die voornamelijk gebaseerd zijn op actieve kool. Onze totaaloplossingen omvatten een groot aanbod van mobiele adsorptie systemen, het design, opbouw en opstart van op maat gemaakte vaste systemen en recyclage van gebruikt actieve kool.

De AIRCON® mobiele filters werden ontworpen voor de behandeling van gassen door gebruik te maken van het gamma AIRPEL producten, terwijl onze MOBICON® systemen gebruik maken van de producten binnen het ORGANOSORB® gamma om vloeistoffen te zuiveren.

Onze 24/7 klantgerichtheid is onze sleutel tot succes!