Industriële geurbestrijding: bitumen dampen

Inleiding: wat is bitumen?

Ooit gehoord van bitumen? Misschien … Maar wat is bitumen nu precies? Bitumen is een halfvast koolwaterstofproduct dat verkregen wordt door het verwijderen van de lichtere fracties (zoals vloeibaar petroleumgas, benzine en diesel) uit ruwe aardolie tijdens het raffinageproces. Bitumen en bitumineuze producten worden vaak gebruikt voor hun hechtings- en waterdichtende eigenschappen en worden daarom soms ook bindmiddelen genoemd. Afhankelijk van de toepassing en de klimatologische en beladingstoestand waaraan bitumen tijdens het gebruik zal worden blootgesteld, worden verschillende soorten bitumen geproduceerd.

Wat is bitumen?

Bitumentoepassingen: asfalt en dakbedekking

Bitumen wordt vaak gebruikt in de productie van asfalt en bij dakbedekkingen. De waterdichtende en hechtingseigenschappen maken van bitumen een geschikt basisproduct voor deze toepassingen.

Bitumen speelt een belangrijke rol in de wegenbouw. Asfalt is een mengsel van bitumineus bindmiddel met minerale aggregaten (steenslag), zand en vulstof dat doorgaans ongeveer 5 %W/W bitumen bevat. Alleen al in Europa zijn er meer dan 4.000 installaties voor heetasfaltmengsels die ongeveer 300 miljoen ton asfalt per jaar produceren.

Membranen die bestaan uit bitumen zijn waterafstotend en flexibel waardoor ze ideaal zijn voor waterafstotende toepassingen. Membranen in bitumen worden op grote schaal gebruikt voor het waterdicht maken van daken met een lage helling. Naar schatting dekken membranen in bitumen jaarlijks meer dan 200 miljoen vierkante meter daken.

Industriële geurbestrijding in geval van bitumendampen

Bitumen wordt doorgaans opgeslagen en gebruikt bij temperaturen tot 200 – 230°C. Tijdens de opslag en het gebruik van bitumen bij hoge temperaturen, worden kleine hoeveelheden bitumendampen gegenereerd. Deze dampen zijn verantwoordelijk voor de typische geur van bitumen. Bitumendampen bevatten deeltjes, koolwaterstoffen (VOS) en waterstofsulfide (H2S). De hoeveelheid dampen is afhankelijk van de gebruiks- en opslagtemperatuur van het bitumen.

Polyaromatische koolwaterstoffen Thiofenen
Acenafteen Benzothiofeen
Acenaftyleen Benzonaftothiofeen
Antraceen Dibenzothiofeen
Benzoantraceen  
Benzopyreen  
Fluoranteen  
Fluoreen  
Naftaleen  
Fenantreen  
Pyreen  

Tabel 1: Typische aromatische organische moleculen in bitumendampen

Waterstofsulfide kan zich concentreren in besloten ruimten van bitumenopslagtanks en tijdens het gebruik vrijkomen in de atmosfeer. Gebieden rond de ventilatieopeningen kunnen H2S bevatten, wat leidt tot de typische geur van rotte eieren.

Bitumendampen bevatten ook kleine hoeveelheden polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen (PAH). Daarom moeten de blootstellingsniveaus minimaal worden gehouden zodat irriterende effecten voor arbeiders die omgaan met hete bitumen worden vermeden.

Geuremissies vormen een van de belangrijkste aandachtspunten voor fabrikanten van bitumen membranen en asfalt. De sector heeft verschillende maatregelen ingezet voor het verminderen van de geuremissie. Voorbeelden zijn de plaatsing van hogere stapels, de implementatie van fijne stoffilters, scrubbers en het afdekken van opslaggebieden. In sommige gevallen volstaan deze maatregelen niet en blijven buren klagen over de geuremissies … Het industriële geurbestrijdingssysteem van DESOTEC is ontworpen om hardnekkige geuremissies te bestrijden, zelfs na de eerste maatregelen voor de ontgeuring (zoals waterscrubbing enz.).

Geurbestrijdingssysteem van DESOTEC voor bitumendampen

Bitumen toepassingen

In een Europese productievestiging van bitumen membranen voor dakbedekking, wordt lucht onttrokken van meerdere emissiepunten voor geurbestrijding:

 • Stroom 1: lucht afkomstig van bitumenmenginstallatie
 • Stroom 2: lucht afkomstig uit de productielijn van waterdichte bitumen membranen
 • Stroom 3: lucht afkomstig van de bitumenopslagtank

Hoewel deze gemengde stroom werd behandeld met een waterscrubber, werd nog steeds wat slechte geur afgegeven. De procesomstandigheden na de natte scrubbing waren als volgt:

 • Totaal debiet: max. 25.000 m3/u
 • Temperatuur: 22℃
 • VOS (hoofdzakelijk alkanen) en verwijdering van H2S
  • VOS-inlaatconcentratie 50-60 mg TOC/m3
  • Doel van de behandeling: ontgeuring
  • Relatieve vochtigheid: verzadigd
  • Druk: omgeving
  • Stofvrij

AIRCON® V actieve koolfilter, gevuld met AIRPEL 10-4

Er is een AIRCON® H gevuld met AIRPEL 10 met leidingen en demister aangesloten tussen de scrubber en de stapel. Dit is een doeltreffend geurbestrijdingssysteem gebleken.

Een andere fabriek had klachten van de buren over de geuremissie, vooral in de zomer. De geïnstalleerde scrubbing was tijdens de zomer niet doeltreffend genoeg voor de behandeling van de emissies van de productielocatie. De procesomstandigheden na de natte scrubbing waren als volgt:

 • Debiet: 30.000 m³/u
 • Temperatuur: 30°C
 • Relatieve vochtigheid: na scrubber (100 %)

Om de seizoensgebonden geuremissie op te lossen, koos de klant voor de actieve kool mobiele filteroplossing AIRCON® V van DESOTEC, gevuld met AIRPEL 10-4.

Bent u op zoek naar een doeltreffend geurbestrijdingssysteem voor uw sector? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen over onze op maat gemaakte geurbestrijdingsoplossingen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.