Nederlands bedrijf slaat twee vliegen in één klap dankzij actieve kool

Aircon H - air filtration - Desotec

Proactief anticiperen op een verhoging van de productiecapaciteit: vanuit die ambitie zocht een producent van tapijttegels uit Nederland een oplossing om te voldoen aan een daling van de toegelaten TOC concentraties in de luchtemissies. Dankzij de gekozen oplossing neemt het bedrijf bovendien ook de geurhinder weg en behoudt het dus een goede relatie met de omgeving.

Een vooraanstaande producent van tapijttegels nam recent een nieuwe productie-unit  in gebruik. Gedurende de eerste jaren was het onnodig om een behandeling te voorzien voor de TOC-concentraties in de uitgestoten lucht, vermits die niet in de buurt van de limieten kwamen. De plannen om na de zomer van dit jaar de productie gevoelig op te drijven, impliceerden dat de onderneming wel op zoek moest naar een oplossing voor deze uitdaging.

De keuze voor de juiste aanpak was vrij snel gemaakt. In het verleden had het bedrijf Desotec al onder de arm genomen om op andere sites de luchtstromen te zuiveren. De verantwoordelijken raakten toen onder de indruk van de verrassend veelzijdige mogelijkheden en de efficiënte werking van actieve kool. Vanuit die optiek contacteerden ze ons om ook op de nieuwe site een correcte behandeling te voorzien.

Al tijdens het eerste verkennend gesprek bleek de timing één van de belangrijkste uitdagingen te worden. Vermits de capaciteit deze zomer al fors de hoogte ingaat, wou het bedrijf een systeem dat tegen eind juli volledig operationeel zou zijn. Na een analyse van de bronnen, de debieten en de TOC-concentraties, bleek dat de TOC-concentraties op twee locaties boven de uitstootnormen zouden zitten. De grootste stroom, die onder meer een latexgebaseerd bindmiddel bevat, heeft een debiet van 4.000 m³/h en een TOC-concentratie van 64 mg/m³. Daarnaast was ook een oplossing vereist voor drie kleinere stromen van elk 200 m³/h en een TOC-waarde van 72 mg/m³. In beide situaties moet de TOC-concentratie naar maximum 20 mg/m³ worden terug gebracht.

Als oplossing opteerden we voor een Aircon H-filter, die 6.500 kg actieve kool bevat en gedurende een periode van één jaar de luchtstromen kan zuiveren. De klant wou graag een horizontale filter die vlot onder een afdak vlakbij het gebouw kon worden geplaatst.

Een extra uitdaging was de temperatuur van de luchtstromen. Die bedraagt iets meer dan 100 °C, terwijl de actieve koolfilters stromen tot maximaal 70 °C aan kunnen. Hierop anticipeerden we door een ingenieuze constructie van het leidingwerk en door het aanzuigen van omgevingslucht die bijdraagt tot de verlaging van de temperatuur.

Desotec is momenteel volop bezig met de plaatsing van het leidingwerk en een ventilator. De  installatie van de mobiele actieve koolfilter is voorzien in een aantal maand. Om veiligheidsredenen voorzien we daarbij ook een koolstofmonoxidesensor op de uitlaat. Extra interessant voor deze klant is dat de filter ook de lichte geurhinder zal wegnemen, die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van styreenachtige componenten in de luchtstroom.