Noodoplossing voor RTO in de farmaceutische industrie

Toen een fabrikant van luchtzuiveringssystemen door een onderaannemer in de steek werd gelaten, stond hij voor de enorme uitdaging om de farmaceutische fabriek van zijn klant in slechts enkele dagen weer operationeel te krijgen.

In deze noodsituatie waren wij in staat om filters te leveren die voldeden aan de complexe eisen van de farmaceutische klant, slechts vier dagen na de initiële aanvraag.
 

Het probleem

Op een late donderdagavond in het voorjaar van 2020 kreeg de noodlijn van DESOTEC een telefoontje van een Duitse fabrikant van luchtzuiveringssystemen.

Het bedrijf was bezig met de installatie van een regeneratieve thermische oxidator (RTO) in een farmaceutische fabriek in Zwitserland, maar was in de steek gelaten door de leverancier van een essentieel onderdeel.

Het was van cruciaal belang dat de fabrikant de deadline van maandag zou halen, zodat het farmaceutische bedrijf onmiddellijk met de productie kon beginnen: de kosten van elke vertraging zouden in de duizenden euro's per dag lopen. Bovendien is het proces om een farmaceutische fabriek veilig af te sluiten en weer op te starten enorm complex, en moet het dus worden vermeden als het maar enigszins mogelijk is.

De fabriek produceert Multiple-Unit Pellet Systems voor aangepaste vrijgave van geneesmiddelen. Bij de productie worden solventen gebruikt, zodat de emissies van de fabriek moeten worden behandeld voordat zij veilig in de atmosfeer kunnen worden geëmitteerd.  

De fabriek stoot 8 000 m³/h lucht uit, met een solventconcentratie van 8 gC/m³. De toegestane VOC-grenswaarden zijn slechts 20 mgC/m³, wat betekent dat een reductie met meer dan 99% vereist is.

Actieve kool wordt zelden gebruikt in situaties waar niet alleen sprake is van hoge concentraties verontreinigende stoffen, maar ook van hoge debieten en continue productie, omdat de filters dan snel verzadigd raken en dus niet rendabel zijn op lange termijn. Ongeplande stilstanden kunnen bedrijven echter veel meer kosten.

De complexiteit van de situatie werd nog vergroot door het feit dat voor Zwitserland douanepapieren vereist zijn, en dat Europa onder Covid-19 vergrendeld was.

De lockdown werkte echter ook in het voordeel van DESOTEC: we waren al versneld overgestapt op digitale manieren van werken en waren gewoon aan het afhandelen van kwesties via videocall in plaats van face-to-face.

Binnen 24 uur na videogesprekken en logistieke planning waren we er bij DESOTEC van overtuigd dat we aan de eisen konden voldoen.

De fabrikant had ongeveer 12 bedrijven benaderd, waarvan er slechts een handvol reageerden. Wij waren de enigen die een oplossing konden bieden die aan alle eisen voldeed.
 

De oplossing

DESOTEC ontwierp een opstelling op basis van drie AIRCON H filterunits. Twee ervan zouden in serie worden geplaatst: de eerste zou het grootste deel van de verontreinigende stoffen verwijderen, terwijl de tweede de behandelde luchtstroom zou polishen. De derde unit was een back-up.

Omdat we niet wisten hoe lang onze opstelling nodig zou zijn, en omdat het voor de klant belangrijk was dat hij probleemloos zou kunnen werken, hebben we ook een aantal reservefilters geleverd. Vanwege de hoge concentraties verontreinigende stoffen zouden deze elke dag moeten worden vervangen.

Aangezien de niet-functionerende RTO reeds aanwezig was, moesten de filters van DESOTEC verder weg worden geplaatst.

Dit betekende dat wij op korte termijn een grote hoeveelheid flexibele leidingen moesten zien te bemachtigen.

We hadden ook een ventilator nodig om de oorspronkelijke opstelling te omzeilen. Omdat de hoge concentratie oplosmiddelen een explosiegevaar vormt, moet alle apparatuur op de locatie voldoen aan strenge controles, zoals de ATEX-richtlijnen van de EU. Een van onze contacten in Nederland huurde ons een geschikte ventilator. 

Dankzij onze ervaring met het werken in Zwitserland konden wij het douanepapierwerk vlot afhandelen en kwamen de filters en aanverwante onderdelen op tijd aan in de fabriek.

Een van DESOTEC's meest ervaren ingenieurs was de 700 km naar Zwitserland gereden en stond ter plaatse klaar om het systeem aan te sluiten, zodat de productie volgens plan om 20.00 uur kon beginnen.
 

De resultaten

De eindklant was opgelucht dat de productie op tijd kon worden opgestart en dat er zonder problemen 24/7 verder gewerkt kon worden.

In feite was de RTO sneller operationeel dan verwacht, dus DESOTEC hielp de klant verder door alle ongebruikte filters terug te nemen.

Wij werken nu samen met de farmaceutische onderneming om na te gaan of onze actieve kooloplossingen deel kunnen uitmaken van de bedrijfscontinuïteitsplanning op andere sites. RTO's zijn in de farmaceutische industrie zo ingeburgerd dat ze zelden ter discussie worden gesteld, maar actieve kool kan een haalbaar noodplan zijn als er toch iets misgaat.

Uw vertrouwde partner in noodgevallen

DESOTEC belooft een 24/7 nooddienst, en dat menen we echt. Er is altijd een lid van het senior management team bereikbaar, die op elk moment van de dag of nacht klaar staat voor dringende oproepen. 

Omdat onze technologie mobiel is, kan ze snel worden geïnstalleerd. Actieve kool begint onmiddellijk verontreinigingen te adsorberen zonder dat enige voorbereiding nodig is, waardoor het geschikt is voor urgente situaties. 

DESOTEC heeft de ervaring om complexe technologische en bureaucratische vereisten af te handelen, waaronder het regelen van vergunningen om afval veilig terug te vervoeren naar onze ovens in België voor vernietiging. Het feit dat alle verontreinigde koolstof in verzegelde eenheden wordt vervoerd, is een geruststelling voor zowel klanten als grensbeambten.

Op de DESOTEC-site in België wordt de verzadigde kool gerecycleerd in een van de reactiveringsovens, zodat ze opnieuw kan worden gebruikt. Dit wordt voorafgegaan door zorgvuldige bemonstering en analyse. De state-of-the-art rookgasbehandeling zorgt ervoor dat alle verontreiniging volledig wordt vernietigd.

Om een dringende situatie met DESOTEC te bespreken, kunt u te allen tijde onze technici bellen.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.