Profiteren van rein grondwater dankzij een hydraulische barrière

Het potentieel van grondwater was lange tijd miskend. Het werd uitsluitend gebruikt om planten te besproeien, een zwembad of vijver te vullen of huisdieren te drinken te geven. Nu gaan echter almaar meer bedrijven en particulieren op nieuwe manieren aan de slag met grondwater. Je kunt het namelijk ook probleemloos binnenshuis gebruiken en zo heel wat leidingwater uitsparen.

Schoon en gezond grondwater gebruiken

Wie grondwater zonder risico wil gebruiken, moet natuurlijk zeker zijn dat het veilig en gezond is en vrij van schadelijke verontreinigingen. De overheid verplicht naburige bedrijven om vervuiling te voorkomen of te remediëren. Hierbij is er speciale aandacht voor micropolluenten, zoals de ‘adsorbeerbare organische halogenen’ of AOX. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar, blijven langdurig in het grondwater en ze stapelen zich na verloop van tijd op in levende wezens (bioaccumulatie). 

Hydraulische barrière

Micropolluenten zijn wijdverspreid. Veel bedrijven produceren of gebruiken deze stoffen. Een typisch voorbeeld hiervan zijn de producenten van gewasbeschermingsmiddelen, zoals pesticiden, fungiciden en herbiciden. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen bestaat er altijd een risico op lekken, verliezen of onbedoelde lozingen. Via het regenwater sijpelen deze producten of hun actieve bestanddelen in het grondwater. Een hydraulische barrière kan dan een redmiddel zijn. Het grondwater wordt aan de grens van het bedrijfsterrein opgepompt en na waterzuivering opnieuw in de waterkringloop gebracht, schoon en veilig voor de gezondheid van mens en milieu.

MOBICON actieve kool

DESOTEC heeft voor deze toepassing een assortiment mobiele filters ontwikkeld: MOBICON®. Deze filters zijn inzetbaar voor elk debiet. De persistente moleculen of micropolluenten worden op de actieve kool geaccumuleerd via adsorptie en vervolgens in onze recyclagefabriek vernietigd. Wij beschikken over de nodige expertise om een hydraulische barrière te helpen ontwerpen en om een correct exploitatiebudget op te stellen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.