Verontreinigingen in de chemische industrie verwijderen

De Europese chemische productie-industrie is een belangrijke pijler van de Europese economie en samenleving, die 1,2 miljoen mensen rechtstreeks in dienst heeft en essentiële producten levert aan vele andere sectoren.

Vanuit onze ervaring in deze industrie hebben we gemerkt dat luchtzuivering en afvalwaterzuivering gemeenschappelijke uitdagingen zijn in verschillende fases van de productieprocessen. Actieve kool kan een zeer effectieve oplossing zijn in verschillende stappen van al deze fases en in diverse chemische bedrijven.

In dit artikel bespreken we deze gemeenschappelijke problemen en hun mogelijke oplossingen.

De markt: Productie en verkoop van chemicaliën in de EU

Met een jaarlijkse omzet van 570 miljard euro is de chemische industrie in de EU de op één na grootste in termen van verkoop ter wereld, na China.

Basis- of grondstofchemicaliën zijn goed voor 60% van de verkoop van chemicaliën in de EU, uitgezonderd geneesmiddelen. Deze omvatten petrochemicaliën; polymeren, kunststoffen en harsen; alsook anorganische basischemicaliën zoals zwavelzuur en meststoffen.

Speciale chemicaliën, zoals verven en gewasbeschermingsmiddelen, zijn goed voor nog eens 27%. Samen met geneesmiddelen is deze sector groeiende.

Jeroen Callewaert, DESOTEC Chief Commercial Officer, zegt: “Het mooie van de chemische industrie in Europa is dat zij breed en van essentieel belang is wereldwijd, zowel voor onderzoek en ontwikkeling als voor de productie."

“Bij DESOTEC zijn we blij dat we al deze verschillende soorten activiteiten kunnen ondersteunen met onze zuiveringsoplossingen, van het oplossen van milieu-uitdagingen tot het toevoegen van waarde in de productieketen."
 

Doelstellingen en toepassingen 

Er zijn verschillende redenen waarom het voor chemische bedrijven noodzakelijk kan zijn om emissies te behandelen:

 • Voldoen aan de milieu- en gezondheidswetgeving met betrekking tot emissies in de lucht, het water of de grond
 • Verbetering van de gezondheidsomstandigheden voor medewerkers en omwonenden van de fabriek
 • Verwijderen van onzuiverheden om waarde toe te voegen aan een product, bijvoorbeeld door ontkleuring
   

Behandeling van luchtemissies

Veel chemische fabrieken in heel Europa zijn op zoek naar oplossingen voor de vervuilde luchtemissies. Typische aandachtspunten op een chemische site zijn het ontluchten van opslagtanks en reactoren, emissies tijdens reinigings- of onderhoudswerken, productiehallen en werkruimten.

Verontreinigingen in luchtemissies zijn typisch VOCs waarvan volgende lijst vaak voorkomt:

 • Aromatische koolwaterstoffen: vb. benzeen en tolueen
 • Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK): vb. naftaleen
 • Gechloreerde molecules: e.g. monochlorobenzeen (MCB)
 • Gebromeerde molecules
 • Dioxines

Behandeling van afvalwater

Afvalwater dat voortkomt uit het productieproces moet vaak worden gezuiverd voordat het veilig in waterlopen kan worden geloosd. Onder productiewater valt ook water dat afkomstig is van extractieprocessen of van neerslagreacties.

Reinigings- en onderhoudsprocessen kunnen leiden tot afvalwater dat resten bevat van de oorspronkelijke chemicaliën of hun reacties, plus de oplosmiddelen die bij het reinigingsproces worden gebruikt.

Typische verontreinigingen in afvalwater:

 • Chemische zuurstofvraag (COD)
 • Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX).

Zuivering van chemische stromen

Vaak willen fabrikanten de kwaliteit, en dus de waarde, van een chemisch product zelf verbeteren. Dit kan een standaardstap zijn in het productieproces of tijdelijk worden geïmplementeerd voor een specifieke batch.

Typische verontreinigingen in chemische producten:

 • Kleur
 • Geur
 • Organische verontreinigingen en micropolluenten

 

Wil je meer weten over hoe verontreinigingen van de chemische industrie verwijderd kunnen worden? Download onze e-book hier!

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.