Verontreinigingen in de chemische industrie verwijderen

De Europese chemische productie-industrie is een belangrijke pijler van de Europese economie en samenleving, die 1,2 miljoen mensen rechtstreeks in dienst heeft en essentiële producten levert aan vele andere sectoren.

Vanuit onze ervaring in deze industrie hebben we gemerkt dat luchtzuivering en afvalwaterzuivering gemeenschappelijke uitdagingen zijn in verschillende fases van de productieprocessen. Actieve kool kan een zeer effectieve oplossing zijn in verschillende stappen van al deze fases en in diverse chemische bedrijven.

In dit artikel bespreken we deze gemeenschappelijke problemen en hun mogelijke oplossingen.

De markt: Productie en verkoop van chemicaliën in de EU

Met een jaarlijkse omzet van 570 miljoen euro is de chemische industrie in de EU de op één na grootste in termen van verkoop ter wereld, na China.

Basis- of grondstofchemicaliën zijn goed voor 60% van de verkoop van chemicaliën in de EU, uitgezonderd geneesmiddelen. Deze omvatten petrochemicaliën; polymeren, kunststoffen en harsen; alsook anorganische basischemicaliën zoals zwavelzuur en meststoffen.

Speciale chemicaliën, zoals verven en gewasbeschermingsmiddelen, zijn goed voor nog eens 27%. Samen met geneesmiddelen is deze sector groeiende.

Jeroen Callewaert, DESOTEC Chief Commercial Officer, zegt: “Het mooie van de chemische industrie in Europa is dat zij breed en van essentieel belang is wereldwijd, zowel voor onderzoek en ontwikkeling als voor de productie."

“Bij DESOTEC zijn we blij dat we al deze verschillende soorten activiteiten kunnen ondersteunen met onze zuiveringsoplossingen, van het oplossen van milieu-uitdagingen tot het toevoegen van waarde in de productieketen."
 

Doelstellingen en toepassingen 

Er zijn verschillende redenen waarom het voor chemische bedrijven noodzakelijk kan zijn om emissies te behandelen:

 • Voldoen aan de milieu- en gezondheidswetgeving met betrekking tot emissies in de lucht, het water of de grond
 • Verbetering van de gezondheidsomstandigheden voor medewerkers en omwonenden van de fabriek
 • Verwijderen van onzuiverheden om waarde toe te voegen aan een product, bijvoorbeeld door ontkleuring
   

Behandeling van luchtemissies

Veel chemische fabrieken in heel Europa zijn op zoek naar oplossingen voor de vervuilde luchtemissies.

Het ontluchten van opslagtanks en reactoren is een aandachtspunt, ook tijdens het reinigings- of onderhoudsproces. 

Werkruimten zijn weliswaar slechts licht vervuild, maar moeten mogelijk ook worden geventileerd om de werkomstandigheden te verbeteren en de geurhinder naar de omgeving te verminderen.

Verontreinigingen die in luchtemissies zijn aangetroffen zijn onder andere aromatische koolwaterstoffen, zoals benzeen en tolueen; polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), zoals naftaleen; gechloreerde moleculen, zoals monochloorbenzeen (MCB); en gebromeerde moleculen.

Emissies van verbrandingsprocessen en rookgassen kan bestaan uit dioxines en zoutzuur, die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving.
 

Behandeling van afvalwater

Afvalwater dat voortkomt uit het productieproces moet vaak worden gezuiverd voordat het veilig in waterlopen kan worden geloosd. Onder productiewater valt ook water dat afkomstig is van extractieprocessen of van neerslagreacties.

Reinigings- en onderhoudsprocessen kunnen leiden tot afvalwater dat resten bevat van de oorspronkelijke chemicaliën of hun reacties, plus de oplosmiddelen die bij het reinigingsproces worden gebruikt.

Behandeling is nodig voor het verminderen van de niveaus van de chemische zuurstofvraag (COD), adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX).

Persistente organische vervuilende stoffen (POP's) worden vaak aangetroffen in afvalwater dat afkomstig is van de productie van herbiciden, fungiciden en pesticiden. Ze worden niet biologisch afgebroken en moeten dus worden behandeld voordat ze worden geloosd. Andere bekende POP’s zijn PFAS-moleculen zoals perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) die aanwezig kunnen zijn in bluswater.
 

Zuivering van chemische stromen

Vaak willen fabrikanten de kwaliteit, en dus de waarde, van een chemisch product zelf verbeteren. Dit kan een standaardstap zijn in het productieproces of tijdelijk worden geïmplementeerd voor een specifieke batch.

Door ontkleuring van producten, bijvoorbeeld biobrandstof en de aminozuren, methionine of lysine, kunnen deze producten tegen een hogere prijs worden verkocht. Geurverwijdering, bijvoorbeeld uit bio-ethanol, kan ook een toegevoegde waarde hebben.

Door het verwijderen van onzuiverheden en microverontreinigingen uit bepaalde chemicaliën, zoals zoutzuur, aminozuren en cyclopentadieen, kunnen ze in een grotere verscheidenheid aan toepassingen worden gebruikt.

“We werken nauw samen met een groot chemisch bedrijf in Frankrijk”, legt DESOTEC sales manager Eva Verbrugghe uit. “We zuiveren het aminozuur dat ze produceren. Actieve kool wordt gebruikt om kleur en onzuiverheden te verwijderen, wat de algehele kwaliteit van het eindproduct verbetert.”
 

De oplossingen van DESOTEC voor klanten

DESOTEC biedt een complete service voor vele sectoren in de chemische industrie. Onze oplossingen kunnen permanent of tijdelijk worden geïnstalleerd tijdens het onderhoudsproces of als overbrugging als er iets misgaat met een bestaande installatie.

Laten we eens kijken waarom chemische bedrijven DESOTEC als eerste benaderen.

 • Flexibiliteit

Onze filters kunnen in 30 minuten worden geplaatst, waardoor ze zeer gewild zijn in een industrie waar zelfs korte stilleggingen gemakkelijk 1-2 miljoen euro kunnen kosten. Aangezien ze op huurbasis worden geleverd, vereisen ze geen grote financiële investering.

“Een chemische fabriek in Duitsland heeft contact met ons opgenomen voor een tijdelijk project voor de behandeling van hun VOC-emissies”, legt Mario Westerkofort, sales manager van DESOTEC in Duitsland, uit.

“Op de site hebben ze een thermisch systeem dat normaal gesproken deze specifieke gasstroom zuivert. Om de paar jaar heeft dit systeem echter onderhoud nodig.

“Tijdens deze stilstand is een tijdelijk systeem essentieel om een continue productie te garanderen, dus we zijn blij dat we hen konden helpen.”

 • Gebruiksgemak

DESOTEC-filters zijn 'plug-and-play', waardoor ze eenvoudig te installeren en te bedienen zijn.

“Mobiele oplossingen met actieve kool zijn een vrij nieuwe techniek voor bepaalde toepassingen”, voegt Jeroen Callewaert toe. “Meer en meer worden ze erkend als een zeer waardevolle en betrouwbare optie.”

 • Modulariteit

Als het debiet toeneemt of afneemt, kan DESOTEC snel en eenvoudig units toevoegen en verwijderen, zodat de oplossingen voortdurend worden geoptimaliseerd.

Soms is filtratie de eerste fase in het zuiveringsproces, waarbij de toxiciteit van het afvalwater wordt verwijderd, zodat het voor een biologische behandeling kan worden verzonden voordat het veilig in het milieu wordt geloosd.

“Een groot chemisch productiebedrijf reikte ons de hand omdat hun bestaande waterzuiveringssysteem, een fysisch-chemische behandelingsinstallatie, onvoldoende was”, zegt Alexandre Hornero, Regional Business Director van DESOTEC in Spanje. “Na behandeling bleven de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) in hun afvalwater te hoog om te lozen.

“Een extra politiefase met actieve kool zorgt hiervoor en stelt de klant in staat om zijn afvalwater veilig te lozen.”

 • Milieuvriendelijkheid

Aangezien DESOTEC-kool kan worden gerecycled, is het een beter gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven kunnen erop vertrouwen dat wij niet alleen verontreinigingen verdringen, maar ze ook volledig vernietigen in onze ovens.

Zoals Jeroen Callewaert zegt: “Duurzaamheid is voor ons niet alleen een modewoord; het is een concrete realiteit in ons dagelijkse professionele leven met onze klanten in de chemische industrie. De duurzaamheid van elk proces in de chemische industrie wordt onder de loep genomen en geëvalueerd. DESOTEC heeft de antwoorden en helpt om de chemische industrie in de toekomst nog duurzamer te maken.”

 • Klanttevredenheid

Steeds meer fabrikanten ontdekken DESOTEC en vervangen bestaande systemen door onze oplossingen.

Frédéric Meunier, sales manager voor Frankrijk, zegt: “Een specialist in de opslag van chemische producten was op zoek naar een betere manier om de ontluchtingsgassen uit hun opslagtanks te zuiveren. Door hun scrubber te vervangen door actieve kool hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over hun VOC-emissies.”

De chemische industrieën waaraan wij leveren zijn over het algemeen multinationals met meerdere sites in Europa en de wereld. Zodra ze onze filters op één site hebben uitgeprobeerd, wenden ze zich regelmatig tot ons voor oplossingen op andere sites.

 • Off-site afvalverwijdering

Oplossingen van DESOTEC betekenen dat bedrijven niet te maken hebben met afval op de site, wat vooral noodzakelijk is in de farmaceutische industrie, waar hoogwaardige producten van essentieel belang zijn. In plaats daarvan worden de klanten voorzien van gesloten units.

DESOTEC heeft vergunningen om afval van overal in Europa te vervoeren voor een correcte recyclage in België. Wij hebben medewerkers die zich fulltime bezighouden met de afvalwetgeving, terwijl het onze klanten misschien ontbreekt aan de expertise om met de relevante autoriteiten om te gaan. De afvalstromen aan verzadigde kool worden zoveel mogelijk gerecycleerd. Hierbij worden de moleculen die geadsorbeerd waren volledig verwijderd van de kool en nadien in de rookgasreiniging compleet vernietigd waardoor enkel onschadelijke waterdamp uitgestoten wordt.

Contact opnemen

We bespreken onze oplossingen graag met ingenieursbureaus, verantwoordelijken voor gezondheid en veiligheid, fabrieksmanagers en anderen die betrokken zijn bij de chemische industrie. Neem contact met ons op om de oplossingen te bespreken die DESOTEC voor uw sector kan bieden.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.