Verwijderen van een gashouder aan de hand van mobiele actieve koolfiltering

Wanneer een gastank of gashouder buiten gebruik wordt gesteld, moet zijn inhoud gefilterd worden om grondwatervervuiling en geurhinder te vermijden. Een groot gasreservoir in Hollerich (Luxemburg) vormt een interessante casestudy over hoe dit op een efficiënte en veilige manier kan.

Casestudy: buiten gebruik gestelde gastank in Luxemburg

Tot 2012 werd er in Hollerich (Luxemburg) een gastank gebruikt om aardgas op te slaan bij atmosferische druk en bij omgevingstemperatuur. In het verleden werden dergelijke gashouders gebruikt om aardgas te bewaren voor later gebruik of voor balanceerdoeleinden om te garanderen dat er aan gasleidingen kan worden gewerkt binnen een veilig drukbereik. Aangezien steeds meer aardgas toegevoerd wordt via pijpleidingen, werd deze gashouder overbodig. Hij werd in 2012 dan ook afgekoppeld van het gasnetwerk. Het methaan werd verwijderd en het reservoir werd gevuld met water.

THT-vervuiling

In 2015 ging de eerste fase van de afbraakwerken van start. Het water werd uit de tank gehaald, maar bevatte de molecule tetrahydrothiofeen (THT). Die molecule wordt in verschillende Europese landen gebruikt om aardgas een geur te geven. Ook de atmosfeer in de gashouder was vervuild met THT. Er was filtering nodig om alle sporen van THT volledig te verwijderen en zo geurhinder in de omgeving van de tank en grondwatervervuiling te voorkomen.

Koolstofwater en luchtfiltering

Er werd gekozen voor MOBICON® actievekoolfilters met ORGANOSORB®-koolstof om het restwater en afvalwater te behandelen dat gebruikt werd om de binnenkant van de gastank schoon te maken. Voor de luchtfiltering, werden AIRCON®-units en AIRPEL® actieve kool gebruikt om een veilige werkomgeving te garanderen en niet de minste geuruitstoot los te laten in de atmosfeer. Deze mobiele actievekoolfilters werden ingezet tijdens de volledige duur van het project en werden daarna teruggebracht naar DESOTEC. De opgebruikte actieve kool wordt gerecycleerd in de geavanceerde DESOTEC-reactiveringsinstallatie.

Na de reinigingsfase – waarin de lucht en het water uit de gastank werden aangepakt – kon de effectieve ontmanteling van de tank beginnen. Daarna kan de site opnieuw ontwikkeld worden voor stedelijke woonprojecten.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.