Verwijderen van VOC bij de productie en het aanbrengen van verven en coatings

Solvent gebaseerde verven en coatings worden in tal van industrieën gewaardeerd vanwege hun bestendigheid, gladheid en visuele aantrekkingskracht. Bij het gebruik stoten ze echter vluchtige organische stoffen (VOC) uit die het milieu kunnen schaden en daarom aan strenge regelgeving onderworpen zijn.

In sommige gevallen kunnen fabrikanten het probleem aanpakken door over te schakelen op alternatieven op basis van water in plaats van op basis van solventen. Wanneer dat niet mogelijk is, moeten zij de VOC-emissies verminderen.

DESOTEC’s assortiment van actieve koolfilters kan een effectieve, kostenefficiënte en flexibele manier bieden om VOC te verwijderen in vele productie- en toepassingsprocessen.

HET PROBLEEM

Het toepassingsbereik voor verven en coatings op basis van solventen is breed en vormt een enorme uitdaging voor talloze sectoren.

Vanwege hun vermogen om de elementen en het zoute water te weerstaan, worden producten op basis van solventen op grote schaal gebruikt om de corrosie te voorkomen van onderdelen van vliegtuigen, boten en voertuigen tot offshore-windturbines.

Ze kunnen ook gladde oppervlakken creëren: bijvoorbeeld om de wrijving in olie- of watervoerende leidingen te verminderen.

Sommige muziekinstrumenten, zoals hoogwaardige piano’s, kunnen worden voorzien van een solventgedragen coating om het materiaal te beschermen en het een hoogglanzend uiterlijk te geven. 

In de farmaceutische sector kunnen de tabletten worden gecoat om het vrijkomen van het geneesmiddel te controleren of om de smaak en de geur ervan te maskeren. In pijnstillende patches kunnen solventen gebruikt worden om de actieve ingrediënten aan de pleister te binden.

Solventhoudende coatings spelen zelfs een rol in de schoonheidsindustrie, waar ze cosmetica en parfumflesjes een glanzend, aantrekkelijk uiterlijk geven.

Alle sectoren zijn onderworpen aan een wetgeving inzake de beperking van de VOC-emissies. De grenswaarden variëren tussen industrieën en regio’s, maar zijn over het algemeen vastgelegd op ongeveer 50 mg/m3.

Natuurlijk is het zinvol om waar mogelijk het probleem bij de bron aan te pakken. Als de grenswaarden slechts licht worden overschreden, kunnen de bedrijven proberen de hoeveelheid verf die ze gebruiken te verminderen of de ventilatiesystemen aan te passen.

Als de concentraties nog steeds te hoog zijn, kunnen ze proberen over te schakelen op high solid verven. Deze hebben een lager VOC-gehalte en daardoor wordt het risico op overschrijding van de grenswaarde verkleind.

Voor veel toepassingen blijven producten op basis van oplosmiddelen echter de beste of enige optie.

DE OPLOSSING

Er worden verschillende technologieën gebruikt om VOC-emissies te verminderen, waarbij thermische oxidatie voor veel fabrikanten de standaardkeuze is. Het gaat hierbij om het verbranden van emissies om de VOC om te zetten in koolstofdioxide en water, dat vervolgens onschadelijk in de atmosfeer kan worden vrijgelaten.

Dit kan echter duur en inefficiënt zijn als de productie discontinue is, omdat er energie nodig is om de emissies te verbranden, zelfs als de VOC-concentraties laag zijn of niet aanwezig zijn.

Het mobiele filtratiesysteem van DESOTEC kan een meer rendabele oplossing zijn omdat de emissies gewoon door de filters gaan, waarbij de actieve kool de vervuiling adsorbeert als deze aanwezig is.

Daarom zijn actieve koolfilters bijzonder geschikt voor scenario’s waarbij de productie discontinue is of waarbij sprake is van een hoog debiet met lage VOC-concentraties.

De deskundige ingenieurs van DESOTEC kunnen potentiële klanten een eerlijke beoordeling geven van de geschiktheid van actieve kool in bepaalde scenario’s. Als ze denken dat thermische oxidatie of andere technologieën beter geschikt zijn, zal men dat aangeven. 

RESULTATEN

Als mobiele actieve koolfilters een haalbare optie zijn, kunnen de ingenieurs van DESOTEC advies geven over het benodigde model. Bij een juiste installatie zal het de VOC-concentraties verminderen tot onder de wettelijke grenswaarden.

Er zijn verschillende andere voordelen van het mobiele filtratiesysteem van DESOTEC:

In tegenstelling tot thermische oxidatie of biofilters zijn DESOTEC-filters een flexibel plug-and-play-systeem. Aangezien DESOTEC haar eenheden verhuurt, hoeven klanten geen grote aanvankelijke investeringen te doen: als hun productie daalt, kunnen ze de filter laten verwijderen. Als hun productie stijgt, maakt het modulaire systeem van DESOTEC het eenvoudig om de filter te vervangen door een groter exemplaar of om extra eenheden in serie of parallel te installeren.

Zelfs wanneer thermische oxidatie of biofilteroplossingen als primaire technologie voor het verwijderen van VOC zijn geïnstalleerd, kunnen DESOTEC-filters een back-up zijn.

DESOTEC-filters zijn ook zeer gebruiksvriendelijk. Vlam-ionisatiedetectoren (FID) bewaken de VOC-concentraties zodat het duidelijk is wanneer het filter moet worden vervangen. Het personeel van DESOTEC organiseert dan het transport van het verzadigde koolfilter naar een DESOTEC-locatie voor reactivatie of valorisatie.

Ten slotte zijn DESOTEC-systemen veilig. DESOTEC heeft een INERTI-BOX ontwikkeld, een CO-detector en inertiseringsproces, dat hotspots in het koolbed detecteert en blust voordat ze een brandrisico vormen.

Welke oplossing is de juiste voor u?

In productieprocessen waar het onmogelijk is om de VOC-emissies bij de bron te verminderen, zijn mobiele actieve koolfilters van DESOTEC een efficiënte, kosteneffectieve en flexibele manier om te voldoen aan de VOC-wetgeving en om luchtvervuiling te voorkomen. 

Neem vandaag nog contact met ons op als u meer wilt weten over hoe DESOTEC de uitstoot van VOC in uw fabriek kan beperken.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.