Verwijderen van VOCs uit biogas om op te waarderen naar biomethaan

Voor gemeenschappen in heel Europa is gemeentelijke inzameling van organisch afval de norm geworden. Zelfs kerstbomen kunnen worden verzameld, in anaerobe vergisters geplaatst en gebruikt als bronmateriaal voor biogas.

Dit biogas bevat niet alleen methaan, dat vervolgens kan worden opgewaardeerd naar waardevol biomethaan, maar ook CO2 en de zogenaamde Vluchtige Organische Stoffen (VOCs), zoals terpenen en siloxanen. Deze kunnen schade veroorzaken aan biogasmotoren of andere zuiveringstechnologieën.

Eén molecuul terpeen, de alfa-pineen, produceert die heerlijke kerstboomgeur die u in december in huis heeft. Andere terpenen veroorzaken echter minder aangename emissies die niet alleen apparatuur zoals membranen kunnen beschadigen, maar ook grote geuroverlast veroorzaken.

De actieve koolstoffilters van DESOTEC kunnen VOCs verwijderen in verschillende stadia van het biogasopwaarderingsproces, afhankelijk van de gebruikte biomethaantechnologie.

Twee veel voorkomende methoden om biomethaan te produceren zijn hogedrukwaterwassers en aminewassers. In beide gevallen kunnen filters van DESOTEC VOCs vangen voor of na het wassen, om schade aan de apparatuur te voorkomen.

Een derde methode is de membraantechnologie. Hierbij wordt ruw biogas onder zeer hoge druk door membranen geperst om het waardevolle methaan van het CO2 en andere componenten te scheiden.

De VOCs die zich in het ruwe biogas bevinden, veroorzaken echter niet alleen milieuschade en geurproblemen, maar kunnen ook het membraan blokkeren.

Dit zou de efficiëntie van het membraan verminderen, waardoor het niet langer mogelijk zou zijn om de vereiste biogaskwaliteit te bereiken. De prestaties van de fabriek zouden daardoor afnemen.

Bovendien verslechteren verstopte membranen in de loop der tijd en zijn ze duur om te vervangen.

Filters van DESOTEC zijn zeer effectief in het verwijderen van VOCs uit ruw biogas voordat het door het membraanscheidingsproces wordt gevoerd, waardoor een efficiënter, kosteneffectiever en duurzamer proces ontstaat.

Het probleem

Twee bedrijven in Noord-Italië, die zich bezighouden met de verwerking van gemeentelijk organisch afval, overwegen het gebruik van membraantechnologie voor de productie van biomethaan voor de opwekking van elektriciteit en verwarming.

De bedrijven waren zich er dan ook van bewust dat ze VOCs uit het ruwe biogas moesten filteren voor de membraanfase.

Ze hebben overwogen om vaste filters te gebruiken. Gezien de grote hoeveelheden koolstof die hiermee gemoeid zijn, realiseerden zij zich echter dat het mogelijk is dat er meerdere medewerkers continu bezig zijn om de filters op locatie te legen en te hervullen.

In plaats daarvan zochten ze naar externe oplossingen.

DESOTEC werd betrokken bij het ontwerp nadat het door de leverancier van de membraaninstallatie aan de bedrijven was aanbevolen.

De oplossing

DESOTEC heeft de bedrijven geadviseerd om filters uit de AIRCON-serie, die ontworpen zijn voor de verwerking van lucht en gassen, te monteren.

Er waren verschillende belangrijke redenen waarom de bedrijven DESOTEC als hun partner kozen.

Ten eerste heeft DESOTEC een ongeëvenaarde kennis op het gebied van actieve koolstof. Het heeft de bedrijven kunnen uitleggen hoe het werkt, welk formaat filter te gebruiken en hoe twee filters in serie gebruikt kunnen worden. Dit alles was nieuw voor de klanten.

Ten tweede is DESOTEC regionaal aanwezig in Italië. Gebruikte filters worden snel uitgewisseld en gemakkelijk van de locaties van de klant afgevoerd, zodat ze niet zelf met actieve kool hoeven om te gaan. Vervolgens worden ze naar het magazijn van DESOTEC bij Milaan gebracht waar ze worden leeg gemaakt en nadien hervuld.

Een ander groot voordeel is dat DESOTEC het totale koolstofverbruik vermindert door de verzadigde actieve kool te reactiveren, wat een belangrijke kostenbesparing is.

Ten slotte is DESOTEC ook gecertificeerd voor de verwerking van gevaarlijk afval, dit is hoe het afval door de Italiaanse autoriteiten wordt geclassificeerd. Het heeft medewerkers die de nodige papieren en een goede reputatie hebben bij de bevoegde autoriteiten.

De resultaten

Voor beide bedrijven verwijderen de filters van DESOTEC alle VOCs tot onder het detectieniveau.  

Met het advies van DESOTEC heeft de leverancier van de membraaninstallatie een grenswaarde van 10 ppm vastgelegd. Wanneer de klanten zelfs maar de kleinste hoeveelheid VOCs zien doorbreken, bellen ze DESOTEC voor een filterwissel.

Dit geeft de bedrijven enige speelruimte. Ze kunnen blijven functioneren in afwachting van de ruilfilter, in de wetenschap dat ze nog steeds ruim binnen de wettelijke grenswaarden opereren.

DESOTEC biedt niet alleen mobiele filters, maar ook een zeer nauwgezette opvolging. Het hielp de klanten om de resultaten eerst elke dag te evalueren en later wekelijks. Deze real-time gegevens kunnen worden gebruikt om de prestaties van het systeem te verbeteren.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Neem vandaag contact op met DESOTEC om te horen hoe de mobiele filtratieoplossingen van DESOTEC uw bedrijf kunnen helpen om VOCs uit biogas te reduceren en het op te waarderen tot waardevol biomethaan.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.