Verwijdering van terpeen tijdens de productie van biomethaan

Productie van groen gas: biomethaan voor schonere energie

De Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen REG 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen bepaalt dat tegen 2020 20% van de benodigde energie moet worden verkregen uit hernieuwbare bronnen; voor de benodigde energie voor vervoer (transportbrandstoffen) moet tegen die tijd 10% worden verkregen uit hernieuwbare bronnen. Biogas en biomethaan spelen een belangrijke rol in het bereiken van deze streefwaarden tegen 2020. De productie van biomethaan of groen gas – een vorm van groene energie – zal in de toekomst toenemen omdat aan 10% van de energiebehoeften in het vervoer moet worden voldaan op basis van hernieuwbare energie.

Verwijdering van terpeen tijdens de productie van biomethaan in anaerobe vergistingsinstallaties

Ruw biogas dat afkomstig is van anaerobe vergistingsinstallaties kan de volgende sporencomponenten bevatten, afhankelijk van het gebruikte voedingsmateriaal:

 • Waterstofsulfide
 • Deeltjes
 • Druppeltjes (condensaten, aerosols...)
 • Siloxanen
 • Thiolen en terpenen
 • Langere alkanen, cycloalkanen en aromatische verbindingen
 • Vluchtige vetzuren en alcoholen

Deze sporencomponenten kunnen mogelijk een schadelijk effect hebben op de technische installatie en moeten via luchtzuivering worden verwijderd tijdens de biogasproductie. Actieve kool wordt algemeen in gasfilters gebruikt voor het verwijderen van waterstofsulfide(H2S), siloxanen en terpenen uit biogas.Terpenen in biogas zijn meestal afkomstig van de vergisting van biologisch afval, zoals fruit, groenten en vegetatie of essentiële oliën uit cosmetische producten in biogasinstallaties.

Isopreen

Isopreen Terpenen zijn een groep organische moleculen afgeleid van isopreen die aanwezig zijn in fruit, groenten en planten. Terpenen worden biosynthetisch afgeleid van eenheden isopreen en de moleculaire basisformule is (C5H8). Deze terpenen zijn verantwoordelijk voor de specifieke geur: limoneen in citrusvruchten, pineen in pijnbomen. Terpenen worden uit biogas verwijderd omdat ze een corrosieve uitwerking kunnen hebben op pakkingen en leidingsystemen. Bovendien kunnen ze de geurcomponent tetrahydrothiofeen (THT), die aan aardgas wordt toegevoegd om lekken te detecteren, maskeren.Terpenen zijn een groep organische moleculen afgeleid van isopreen die aanwezig zijn in fruit, groenten en planten. Terpenen worden biosynthetisch afgeleid van eenheden isopreen en de moleculaire basisformule is (C5H8). Deze terpenen zijn verantwoordelijk voor de specifieke geur: limoneen in citrusvruchten, pineen in pijnbomen.

DESOTEC: verwijdering van terpenen door middel van actieve kooltechnologie

De actieve kool van DESOTEC van het type AIRPEL® wordt gebruikt in combinatie met AIRCON® mobiele actieve koolfilters voor het verwijderen van terpenen tijdens de productie van biomethaan. Enkele voorbeelden van het gebruik van deze koolstoffilters: 

Twee AIRCON® HC mobiele actieve koolfilters voor biomethaanproductie

Voorbeeld 1: Vergisting van gemeentelijk afval: 80.000 tpa Debiet: 1.500 m³/u biogas Type terpenen in het biogas

 • 3-careen            1,3 ppm
 • Limoneen          17 ppm
 • p-cymeen          200 ppm
 • α-pineen            5 ppm

Onze oplossing 2 x AIRCON® HC AIRPEL® Resultaat Outlet:     Totaal terpenen       <0,1 ppm

Mobiele adsorptiefilters in een AV-installatie

Mobiele adsorptiefilters in een AV-installatie

Voorbeeld 2: Vergisting van groente-, fruit- en tuinafval: 50.000 tpa Debiet: 250 tot 700 Nm³/u biogas Type terpenen in het biogas

 •  3-careen            250 mg/Nm
 •  limoneen           650 mg/Nm
 •  Tetramethylbenzeen               1.300 mg/Nm³
 • α-pineen            350 mg/Nm³
 •  ....

Onze oplossing AIRCON® HC AIRPEL® Resultaat Outlet:     Totaal terpenen       <0,1 ppm

Vastebedfilter

Vastebedfilter

Voorbeeld 3: Vergisting van slachtafval (vet), slib en keukenafval: 165.000 tpa Debiet: max. 1.000 m³/u biogas Hoge concentratie limoneen/terpeen Oplossing Vaste filter: 10 m³ AIRPEL® Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst over het upgraden van biogas met behulp van actieve kool met mobiele adsorptiefilters. Wij helpen u graag!

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.