VOC's in de rubberindustrie verwijderen

Bedrijven in heel Europa stellen steeds vaker duurzaamheidsprincipes centraal in hun bedrijfsmodellen en zoeken naar nieuwe manieren om hun impact op het milieu te verminderen.

Kosteneffectiviteit is echter ook een aandachtspunt, omdat bedrijven logischerwijs terughoudend zijn om grote investeringen te doen wanneer misschien maar een tijdelijke oplossing nodig is.

De mobiele actieve koolfilters van DESOTEC kunnen grondig worden getest en snel worden geïnstalleerd, zodat bedrijven een eenvoudige oplossing hebben voor verontreinigingsproblemen.

 

Het probleem

Een bedrijf in Frankrijk maakt rubberproducten. Tijdens het vulkanisatieproces worden solventen op basis van koolwaterstoffen gebruikt, waarbij potentieel schadelijke vluchtige organische stoffen (VOC's) vrijkomen.

De productie is gestegen om aan de toegenomen vraag in 2020 te voldoen. Het bedrijf kreeg vervolgens een formele aanmaning om haar emissies tegen 2022 te verminderen en werd opgedragen om tegen begin 2021 een actieplan in te dienen bij de milieuautoriteiten.

Het bedrijf is zeer toegewijd aan haar milieustrategie en wil graag de vraag van de overheid naleven. Het werkte samen met een technisch adviesbureau, dat adviseerde dat de beste langetermijnoplossing een regeneratieve thermische oxidator (RTO) zou zijn, met een investeringskost van ongeveer twee miljoen euro.

Er zijn echter plannen om de fabriek in de komende jaren ingrijpend te renoveren, zodat het bedrijf aarzelt om op dit moment een grote investering te doen in een nieuwe RTO. Vooral aangezien er ook wordt gezocht naar een alternatief voor het solvent, waardoor de zuiveringsbehoefte drastisch zou kunnen veranderen.

Het adviesbureau opperde de mogelijkheid van actieve koolfiltratie, dus nam de klant contact op met DESOTEC, op zoek naar een tijdelijke, aanpasbare oplossing met minimale investering.

 

De oplossing

Er zijn verschillende punten van luchtemissies in de fabriek, die overeenkomen met verschillende fasen van het productieproces, zoals lijmen, drogen en vernissen. De meeste zijn al uitgerust met extractiesystemen zoals ventilatoren en luchtkanalen, maar sommige nog niet.

Het bedrijf stelde voor te beginnen met de emissiepunten met bestaande extractiesystemen, om na te gaan of actieve kool doeltreffend was alvorens te investeren in nieuwe ventilatoren en luchtkanalen.

De eerste fase zou een debiet van 12 000 m³/h met een VOC-concentratie van 300 mg/m³, gedurende acht uur per dag, omvatten.

In latere fasen zouden debieten van 2-16 000 m³/h worden bereikt, afhankelijk van welk deel van de installatie in bedrijf was.

Daarom zou de filteroplossing aangepast moeten kunnen worden aan verschillende debieten, wat altijd een uitdaging vormt.

DESOTEC stemde toe om op de site een piloottest uit te voeren met een AIRCON 2000 skid, een complete testunit die een ventilator, leidingwerk en filter omvat, voor een debiet van 2000 m³/u.

Na enkele weken van testen, hebben we voorgesteld om twee AIRCON V-XL-units in serie te installeren om alle verschillende debieten samen te behandelen.

Aangezien de VOC's ontvlambaar zijn, hebben we ook voorgesteld om een "INERTI-BOX" te installeren, een oplossing die we zelf hebben ontwikkeld. Deze bevat een koolstofmonoxidedetector om te controleren of er zich in het filterbed hotspots ontwikkelen. Als dat het geval is, worden de filterkleppen gesloten en wordt de filter met stikstof geblust om brand te voorkomen.

De resultaten

Dit is een groot project en de tests zullen nog enkele weken duren. De actieve kool blijkt echter al zeer doeltreffend te zijn bij het afvangen van de VOC's.

De klant is nu bezig met het opstellen van een actieplan voor de milieuautoriteit en DESOTEC is klaar om de filters te leveren en te installeren zodra het groene licht is gegeven.

Deze casestudy toont het grondige testregime dat DESOTEC uitvoert, wat vooral belangrijk is voor grote projecten met strikte deadlines.

De klant was onder de indruk van de flexibiliteit van onze oplossing, die zich kan aanpassen aan zeer uiteenlopende debieten.

Hij waardeert ook de beperkte investeringen die nodig zijn, aangezien het slechts om een tijdelijke oplossing gaat. Het is echter mogelijk dat actieve kool op deze site op lange termijn wordt geïnstalleerd.

De klant is ook onder de indruk van onze engagement om verzadigde kool te reactiveren, wat aansluit bij zijn eigen duurzaamheidsprincipes. We vervoeren de gesloten filterunits veilig naar onze site in België, waar we stalen testen om te bepalen hoe de kool moet worden opgeslagen en behandeld. Alle moleculen die door de filters werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in onze reactivatieovens en vervolgens vernietigd in een verbrandings- en neutralisatie-installatie overeenkomstig met de nationale en EU-wetgeving. De gehele installatie en de emissies ervan worden continu online bewaakt, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat.

 

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Neem vandaag contact op met ons team van deskundige ingenieurs om te bespreken hoe de mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie van DESOTEC uw verontreinigingsproblemen op uw locatie kan oplossen.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.